Finlandssvensk databasteknik erövrar världen

Allt fler av världens storföretag övergår till databasteknik som utvecklats av finlandssvensken Michael "Monty" Widenius. En färsk 25 miljoners investering från Europeiska Investeringsbanken ska hjälpa databashanteraren Maria DB att erövra nya marknader.

Sticker ut. Kenneth Paqvalén (upptill) och Michael Monty Widenius sätter i en högre växel för att få databashanteraren Maria DB att ta större del av den globala databasmarkanden.
19.06.2017 06:00
Investeringen på 25 miljoner euro i finländska Maria DB Corporation är den största tillväxtinvestering som EIB gjort i Norden. Den ska hjälpa företaget att ta en större del av den globala databasmarknaden. Och tidpunkten är lämplig, fler och fler av världens storbolag, inklusive bankerna, lämnar kommersiella konkurrenter som Oracle, Microsoft och IBM för att gå över till det fria Maria DB, som bygger på öppen källkod.
Grunden till databashanteraren Maria DB – och dess föregångare MySQL – började Michael ”Monty” Widenius skissa på redan 1981. För en vanlig datoranvändare är MySQL och Maria DB ingenting som syns, men databasmjukvaran är ändå närvarande i en stor del av vår webbanvändning – 80 procent av världens webbplatser använder tekniken. Google, Facebook, Linked In och Twitter hör till användarna, liksom till exempel storbanken DBS i Singapore som just nu migrerar till Maria DB.
En orsak till att företag väljer Maria DB är kostnaden, som är lägre än för de kommersiella alternativen. En annan orsak är att databashanteraren lämpar sig väl för molninfrastruktur, som allt fler bolag går över till.
För att klara expansionen behöver företaget nyanställa. Ekonomichef Kenneth Paqvalén räknar med att företagets 120 anställda har ökat med 80 personer inom ett och ett halvt år. Mer personal behövs både för att utveckla nya produkter och för att stärka säljteamet.

Michael "Monty" Widenius

Född 1962 i Helsingfors
Skaffade som 13-åring en programmerbar räknedosa från Texas Instrument. ”De andra tyckte att den var avancerad, men jag tyckte att den var trivial och lätt att använda. Jag förstod att jag hade talang på det här området”, säger han.
Två år senare köpte ”Monty” sin första dator, en ABC 80 för 7 000 mark. Han programmerade egna versioner av den tidens populära dataspel.
I början på 1980-talet studerade Widenius på Tekniska högskolan men så småningom tog jobbet över. "När det gäller programmering hade högskolan ingenting att lära mig", säger han.
1981 började Widenius utveckla det som blev MySQL och senare Maria DB.
Det är Widenius barn som har gett namn åt hans produkter: My (MySQL), Maria (Maria DB) och Max (MaxScale).
– Vi behöver större muskler för att kunna jobba med världens största bolag. När det gäller databasprodukter är säljcykeln lång, det tar tid från att man knackar på dörren till dess företaget flyttar över sina system, säger Paqvalén.
Det är här EIB:s investering behövs. Enligt Monty Widenius hade alternativet varit att växa organiskt, det vill säga av egen kraft och utan utomstående kapitalinjektion. Då hade tillväxttakten varit långsammare.
– Men vill man snabbt ta över en stor marknad behövs mer pengar, säger han.
För Maria DB Corporation är tillskottet från EIB en investeringstyp som passar bra, eftersom EIB till skillnad från en vanlig riskkapitalinvesterare inte engagerar sig i den dagliga verksamheten. Det ger företaget större frihet – teamet bakom Maria DB är erfaret och behöver inte i första hand utomstående vägledning.

Öppen källkod

Maria DB bygger liksom MySQL på öppen källkod som vem som helst har insyn i och kan bidra med förbättringar till. Kärnprodukten är gratis. Företaget tjänar pengar på service och stödfunktioner samt på tilläggsprodukter som gör grundprodukten starkare.
Att företaget satsar på öppen källkod har både praktiska och ideologiska orsaker.
– Eftersom vi är ett litet bolag kan vi inte göra allting själva. Då är det bra att få idéer från marknaden och samarbeta med storbolag som Google och Facebook som bidrar till utvecklingen, säger Paqvalén.
Widenius säger att han gillar att göra någonting som den stora massan kan använda gratis och som bara de som behöver något extra betalar för.
Statens inköpsmodell är stenålders
– På MySQL-tiden betalade en av tusen användare. Och det var riktigt lönsamt. Det är bra om en kan betala det fria tåget för tusen andra, det gillar jag.
Enligt Widenius är program som baserar sig på öppen källkod säkrare eftersom de har färre säkerhetshål och de täpps till snabbare än i kommersiella program. Han är kritisk mot att finska staten fortsättningsvis betalar dyrt för sluten kommersiell programvara i stället för att gå över till öppen källkod.
– Besparingarna ligger i miljardklassen. Statens inköpsmodell är stenålders, säger han.

Besvikelse över Oracle

2008 såldes MySQL till amerikanska Sun Microsystems, som i sin tur köptes upp av it-jätten Oracle ett drygt år senare. För Widenius är Oracles sätt att förvalta hans livsverk en stor besvikelse och orsaken till att han över huvud taget satte i gång Maria DB, som en vidareutveckling av MySQL.
– Oracle utvecklade inte MySQL eftersom det är en konkurrent till deras egen kommersiella databas. De stängde det för utvecklarsamfundet och gav inga garantier för en framtid.
Om Sun hade fortsatt att driva MySQL skulle det enligt Widenius inte ha funnits något behov av att starta Maria DB.
– Men köparen vägrade ge en framtid åt en produkt som jag ägnat över 30 år åt. Den är som ett barn.
Enligt Widenius är MySQL i praktiken döende medan användarna håller på att övergå till Maria DB, som är bakåtkompatibelt med MySQL.
Köparen vägrade ge en framtid åt en produkt som jag ägnat över 30 år åt. Den är som ett barn

Finlandssvenskt

Teamet som jobbar med Maria DB är i stort sett detsamma som sedan mitten av 1990-talet utvecklat MySQL. Företaget har en stark finlandssvensk representation och på huvudkontoret i Otnäs är arbetsspråket svenska och engelska. Å andra sidan är det inte så många som jobbar där – Maria DB är ett virtuellt företag där de flesta jobbar från sina hem runtom i världen. Flest anställda finns i USA, Finland och Tyskland. Vd:n är baserad i Silicon Valley.
– Vi rekryterar de bästa vi får tag på, oberoende av var i världen de bor, säger Widenius.
Principen är att de anställda jobbar var som helst och när som helst, bara de gör sina 40 timmar i veckan. Regelbunden kontakt mellan de anställda sköts via diverse digitala hjälpmedel. Däremot blir det få spontana möten vid kaffeautomaten.
I takt med att bolaget växer är målet att skapa kluster för till exempel forskning och utveckling samt försäljning på olika orter i världen.
– De som rekryteras direkt från universiteten behöver andra runtomkring sig för att utvecklas, säger Paqvalén.
Monty Widenius är inte den enda finlandssvensk som erövrat världen med mjukvara baserad på öppen källkod. En annan är Linus Torvalds, upphovsman till operativsystemet Linux. Enligt Widenius är en förklaring till deras framgång att båda lyckats hålla samman ett utvecklarsamfund kring projekten, utan att det splittrats i små fraktioner, vilket skett på annat håll.
– De första fem åren av MySQL skrev jag över 30 000 mejl bara för att hjälpa folk att komma i gång, säger han.
Enligt Widenius är det roliga med att jobba med öppen källkod att man inte själv behöver ha alla visioner – de kommer från kunderna som säger vad de behöver.
– Vår framtid är väl utstakad av dem, säger Widenius.

Källkoden förblir fri

Maria DB Corporation ägs i dag till ungefär hälften av professionella investerare och resten av de anställda. Vis av erfarenheten från Oracles hantering av MySQL har Widenius sett till att källkoden till Maria DB förvaltas av en stiftelse, Maria DB Foundation, som är fristående från bolaget Maria DB Corporation. Det betyder att källkoden alltid kommer att vara fri och ingen kan stänga den, oavsett vad en eventuell framtida ägare till bolaget vill.
I övrigt finns olika scenarier för framtiden.
– Bland ägarna finns professionella investerare som förr eller senare vill ha en exit av något slag. Det kan vara en börsnotering eller en försäljning, det vet vi inte. Men vårt fokus ligger på att bygga ett bra bolag, säger Paqvalén.

ANDRA LÄSER