Insändare: Varför ska alla strandbyggen förbjudas? Det finns inga vettiga skäl

Det verkar som om myndigheterna försöker hålla finländarna så långt borta från stränderna som möjligt. Men varför då, undrar insändarskribenten?
25.09.2022 17:18 UPPDATERAD 27.09.2022 11:05
Många hinder har skapats för byggande på stranden. I praktiken kan strandbastur inte byggas någonstans – även små grillskydd måste placeras minst tio meter från stranden. 
En liten fritidsstuga får däremot sällan bygglov mindre än 30 meter från stranden. Dessutom krävs det lätt en egen strandlinje på 50 meter. Dessa krav kan också vara betydligt högre beroende på kommunen. Tillsammans med tillståndsbyråkratins krumelurer verkar det som att man försöker hålla finländarna så långt borta från stränderna som möjligt. Men varför då?
Många laglydiga finländare inbillar sig att det finns goda skäl för att förbjuda strandbyggen eller för de nuvarande mycket strikta restriktionerna. Det finns ändå inga direkta begränsningar för att bygga på stranden beroende av byggteknik, vattendrag eller naturvård. 
För avloppsvatten finns egna regler för att se till att kustvatten inte riskerar att förorenas. Att förbjuda strandbyggen är bara ett politiskt beslut som har fattats i Finland för åratal sedan, troligen på grund av landskapliga skäl. Dessa grunder kommer man att glömma nästa gång man tar färjan och ser hur smart man har byggt fram till stranden på öarna utanför Stockholm.
Nu är läget så att gamla strandbastur och stugor blir fullständigt ”reparerade” utan ingripande av byggnadskontroll, medan de vars marker inte har en gammal strandbyggnad aldrig kommer att kunna bygga vid stranden. Var är då den ofta främjade ledande tanken om lika och enhetlig behandling av markägare?
Meningslösa och onödiga restriktioner för byggandet måste granskas och drastiskt skäras ned. Om det inte finns någon motiverad anledning till begränsningen i lagstiftningen bör den tas bort. Finländare vill vara vid vattnet – låt oss ge oss själva den chansen!
Ilkka Sillanpää, filosofie doktor, Sibbo

ANDRA LÄSER