Stenbrott inte orsak till förorening – invånare av annan åsikt

Stenbrottet i Nupurböle i Esbo är inte orsaken till att brunnsvattnet förorenats för invånarna vid Svartbäcksvägen. Det anser Esbo stad. Invånarna är av annan åsikt.

Vatten från vattenpost. Invånarna på Svartbäcksvägen måste fortfarande ta sitt dricksvatten från en vattenpost i Nupurböle.
20.04.2016 14:49 UPPDATERAD 20.04.2016 17:23
Vid sju brunnar påträffades bakterier i vattnet hösten 2014. Efter det har en stor del av invånarna på området varit tvungna att hämta sitt dricksvatten vid stadens vattenpost som är belägen vid en bensinmack. Invånarna har ansett det är Rudus Oy:s stenbrott på området som är orsaken till det förorenade vattnet.
Esbo stad har undersökt brunnarna på området och kommit fram till att vattnet är grumligt och innehåller kolibakterier och enterokocker. Enligt Esbo stad beror föroreningen på att vatten på markytan runnit in i brunnarna. Esbo stad och områdets invånare vill att området ska vara en del av HRM:s (Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster) vattenservice, men området i norra Esbo står inte högt på prioriteringslistan hos HRM.
I brunnen hos Erik Berghäll som bor på Nupurbölevägen finns inga bakterier, men vattnet är oanvändbart eftersom salthalten är för hög.
– Förklaringen av staden känns bisarr och det är inte första gången man kommer med en liknande förklaring. Det är alldeles klart att stenbrottet varit orsaken till att åtminstone salthalten i vattnet i min brunn är för högt. Staden försöker bara tvätta sina händer från problemet, säger Berghäll.
Bakgrunden till utredningen var fullmäktigeledamot Veera Ruohos (Sannf) motion för ett år sedan där man krävde en lösning på vattenfrågan i Nupurböle vid Svartbäcksvägen – Arkiniittyvägen.

ANDRA LÄSER