Rekordfå barn har fötts i Finland i år

Färre barn än någonsin har fötts i Finland i år. Samtidigt ökar antalet avlidna. Nettoinvandringen räddar ändå befolkningstillväxten, framgår ur Statistikcentralens färska statistik.

I Finland föds allt färre barn.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
21.07.2022 22:03 UPPDATERAD 21.07.2022 22:22
Historiskt få barn har fötts i Finland i år, visar Statistikcentralens siffror. Mellan januari och juni föddes 22 180 barn i Finland vilket är det lägsta födelsetalet någonsin som registrerats av Statistikcentralen.
Efter att födelsetalen ökade under de senaste två åren, har den uppåtgående trenden nu vänt och återgått till vad den var innan pandemin utbröt. I år har 2 453 färre barn fötts än i fjol under samma tidsperiod.
”Enligt preliminära uppgifter har födelsetalen i januari–juni minskat från föregående år. Under de senaste tolv månaderna var den totala nativiteten 1,38, medan den under kalenderåret 2021 var 1,46”, säger Statistikcentralens överaktuarie Joonas Toivola i ett pressmeddelande.

Invandringen upprätthåller befolkningstillväxten 

Samtidigt som antalet födslar minskar, ökar dödstalen i Finland. Fram till juni hade 30 854 personer dött i år, vilket innebär en ökning på 3 166 dödsfall i jämförelse med året innan. Det låga antalet födda barn kombinerat med de höga dödstalen har inneburit att den naturliga befolkningsökningen också varit historiskt låg i år. Under januari–juni var antalet födda 8 674 lägre än antalet döda.
Befolkningen fortsätter ändå växa på grund av att invandringen till Finland tilltar. Antalet personer som immigrerade till Finland i fjol var det högsta under de senaste 30 åren. Siffran väntas stiga ytterligare.
”Med hjälp av den här ökande invandringen har Finlands befolkning fortsatt att växa, trots den naturliga befolkningsminskningen”, säger Statistikcentralens överaktuarie Joni Rantakari.

ANDRA LÄSER