Snart är alla bilar harmoniserade

Nya bilmodeller har sedan hösten 2017 utsläppstestats enligt ett nytt program som ger ganska realistiska siffror. Fram till hösten 2018 kan gamla modeller ändå godkännas enligt det gamla systemet. I princip kan alltså samma motor ha två olika CO2-värden och olika beskattning.

Den hårdare testmetoden WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) har gällt för alla nya bilmodeller sedan september 2017, men alla modeller klassas inte som nya.
Förnyade, ansiktslyfta och förbättrade modeller har klarat sig undan de nya testreglerna, men från september i år gäller regeln för alla nya bilar nästan helt utan undantag. Endast bilar som ligger osålda i lager och som godkänts enligt den gamla NEDC-standarden får fortfarande säljas fram till september 2019. Så vad betyder det här? Det är dags för en resumé.
WLTP är en ny standard som tvingades fram eftersom skillnaderna mellan laboratorietest och verklighet var så stora att det irriterade. Organisationen Transport & Environment i Bryssel har listat de knep som använts för att trolla bort en del av förbrukningen när en bil testats:
– Lättrullande däck med för högt lufttryck
– Jämn 29 graders värme i laboratoriet
– Luftkonditioneringen i bilen avstängd
– Antenner och annat som ökar luftmotståndet plockas bort.
– Öppningar i karossen tejpas igen för att minska luftmotståndet.
– Bara en person i bilen.
– Bilen körs enbart på en plan yta.
– Batteriet är fulladdat för att generatorn inte ska ladda och stjäla energi.
– Elektriska komponenter som stols- och fönstervärmare stängs av.
– Bilen är finjusterad för minsta möjliga förbrukning.
– Föraren/roboten kan köra extremt ekonomiskt.
I motsats till VW:s dieselfusk med programvara som installerats för att påverka mätningarna är inga av de här knepen direkt olagliga enligt det gamla regelverket NEDC (New European Drive Cycle). Den nya mätmetoden förhindrar dem däremot. WLTP omfattar till exempel körning på riktig väg, vilket inte var möjligt i ett NEDC-laboratorium.
När NEDC var den gällande standarden visste alla att en officiell förbrukning på 4,5 liter i praktiken alltid blev minst 6,0. Numera ska man kunna lita mera på det som lovas, men inte till hundra procent.
Med WLTP förlängs testet från 20 till 30 minuter. Snitthastigheten ökas från 34 till 46,5 km/h, och körsträckan från 11 till 23 kilometer. Topphastigheten höjs från 120 till 131 km/h och temperaturen sänks från knappt 30 grader till 14.
Enligt en EU-rapport ökar de uppgivna förbruknings- och utsläppssifforna i genomsnitt med drygt 20 procent i förhållande till det gamla systemet. I verkligheten förbrukar bilarna exakt lika mycket som förr, men skatten höjs eftersom den bygger på de nya siffrorna.
Det kommer fortfarande att finnas en viss variation. Ingen testcykel kan representera alla körförhållanden och alla körsätt. En del av oss växlar mindre effektivt än andra, vissa bromsar och gasar häftigare och andra tänker inte på att det lönar sig att rulla utan gaspådrag i nerförsbackar. Temperatur och väderförhållanden påverkar mer än man tror. Det är ingen slump att alla bilar har lägre snittförbrukning på sommaren.
Den nya mättekniken ger en mer realistisk möjlighet att jämföra bilmodeller med varandra, men vi ska inte stirra oss blinda på siffror och förvänta oss att de gäller exakt på de vägar vi kör.
ANDRA LÄSER