Hälften av finländarna kritiserar tillgången till läkare på vårdcentraler

51 procent av finländarna anser att det går för långsamt att få tag på läkare på de kommunala vårdcentralerna, visar en undersökning av Näringslivets delegation.

Finländare som identifierar sig som sjuka kritiserar hälsovården mest och anser den vara ojämlik.

Enligt undersökningen finns det ett utbrett missnöje med bland annat förebyggande av hälsoproblem, väntetider för operationer och vårdens förmåga till att lyssna på patienten.

ANDRA LÄSER