Insändare: Smarta hem

18.05.2023 02:08
När jag skriver detta är den gångna veckans medelpris på börsel 2,5 c/kWh. Priset jag faktiskt betalar nu är dock 22,5 c/kWh, det vill säga många gånger högre även om man beaktar Helen-avtalets marginal.
Diverse sparåtgärder har fått vårt hushålls elförbrukning att sjunka med ungefär 30 procent, men detta kompenserar helt klart inte det höga elpriset, inte på långa vägar.
Smarta hem brukar nuförtiden rekommenderas som värmelösning. Och visst verkar idén smart. Man använder börsel, som kan vara sjukt billig, och samtidigt garderar man sig mot höga priser (som tyvärr också är möjliga) genom att följa med prisutvecklingen på internet och slå elen automatiskt på och av beroende på denna.
Vad som oroar mig är den lite längre sikten. Att "man följer med prisutvecklingen" betyder att smart-hem-systemet varje dag hämtar följande dygns elpriser från en viss nätadress. Men det tycks inte finnas någon garanti för att denna adress fungerar lite längre framåt i tiden, låt oss säga om fem eller tio år. Vem ska då uppdatera systemet? Om till exempel leverantören inte längre finns till? Och finns det någon garanti för att den nuvarande börselmekanismen överhuvudtaget är i bruk om fem eller tio år?
Å andra sidan är det möjligt att vår familj flyttar om några år, alltså att vi byter hem. Om vi har ett smart hem vid den tiden, kan vi ta det, "hjärnan" och apparaturen, med oss? Om inte, och vi lämnar systemet i gång, hur kommer de nya invånarna till rätta med det? Hur kommer vi själva till rätta med vårt nya smarta hem?
Ännu en fråga: om vi säljer vårt smarta hem, vad är det värt jämfört med ett dumt ett?
Sakari Aaltonen, Helsingfors

ANDRA LÄSER