Kyrkslätt vill sälja sin nya välfärdscentral – tar modell av Esbo som sålde sitt sjukhus

Kyrkslätts nya välfärdscentral har inte ens öppnat, men kommunen startar nu en utredning om centralens framtid. Mångmiljonprojektet belastar kommunens ekonomi betydligt, och en försäljning kunde lätta på kommunens lånebörda.

Kyrkslätts välfärdscentral öppnar dörrarna till hösten. Men redan nu utreder kommunen om man ska sälja fastigheten.

Kyrkslätts kommun utreder nu ifall man ska sälja den nya välfärdscentralen. Centralen som ännu inte öppnat har kostat 48,5 miljoner euro och är kommunens största byggnadsprojekt någonsin.

Men i måndags beslöt kommunstyrelsen att man börjar en utredning om centralens framtid.

– Vi börjar säkert med utredningen redan den här veckan. Det är ändå ett mångmiljonprojekt och belastar kommunens ekonomi betydligt trots att utgångsläget är att välfärdsområdet kommer att använda välfärdscentralen länge, säger kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml).

Utredningen fokuserar i första hand på hur en bolagisering av välfärdscentralen kunde gå till, och efter det om en försäljning är möjlig. Nyligen sålde Esbo stad sitt sjukhus, och en möjlig försäljning av välfärdscentralen i Kyrkslätt kunde gå till på liknande vis.

Läs mer: Esbo stad säljer Esbo sjukhus till placeringsbolag

– När vi påbörjade projektet med välfärdscentralen antog vi att kommunen kommer att ha hand om all social- och hälsovård i framtiden. Det här har nu ändrats när välfärdsområdet tar över, och det hör inte till kommunens kärnverksamhet att äga fastigheter, säger Haapaniemi.

– Vi utreder huvudsakligen om det är lönsamt för kommunen att äga fastigheten i framtiden. Projektet är ju byggt med lån.

Snabb utredning

Haapaniemi berättar att kommunen nu går vidare med raskt tidsschema. En bolagisering av centralen hoppas man nu vara klar inom någon månad. Om fastigheten sedan ska säljas kan den processen ta ytterligare flera månader.

– Det här kommer egentligen inte som en överraskning, när Esbo började utreda Esbo sjukhus i höstas började vi också tänka i de banorna. Det är rätt tid att utreda läget nu.

– Målet är slutligen att vi har hälso- och socialvård både nu och i framtiden, och samtidigt optimerar verksamheten som kommunen blir kvar med, säger Timo Haapaniemi.

Läs också: Välfärdscentralen är Kyrkslätts största byggprojekt någonsin

Rättelse 18.1 klockan 18.02: Esbo sjukhus är den fastighet som Esbo ska sälja, inte Jorvs sjukhus som det först felaktigt stod.

ANDRA LÄSER