Pianisten Henrik Järvi trampar upp igenvuxna stigar i Selim Palmgrens fotspår

Henrik Järvi slår ett slag för att uppmärksamma en av 1900-talets tongivande profiler, pianisten och tonsättaren Selim Palmgren.

Henrik Järvi utforskar den pianistiska traditionen genom Selim Palmgrens produktion.
12.02.2020 13:41 UPPDATERAD 12.02.2020 16:56

ANDRA LÄSER