Pianisten Henrik Järvi trampar upp igenvuxna stigar i Selim Palmgrens fotspår

Henrik Järvi slår ett slag för att uppmärksamma en av 1900-talets tongivande profiler, pianisten och tonsättaren Selim Palmgren.

Henrik Järvi utforskar den pianistiska traditionen genom Selim Palmgrens produktion.
Wilhelm Kvist
12.02.2020 13:41 UPPDATERAD 12.02.2020 16:56
Selim Palmgrens (1878–1951) undanskymda plats i den finländska musikhistorien har med jämna mellanrum påtalats och röster har höjts för att låta framföra hans musik i högre grad. Samtidigt bör noteras att insatser har gjorts, bland annat i form av helhetsinspelningen av pianokonserterna med Henri Sigfridsson och Janne Mertanen med hemstaden Björneborgs sinfonietta och Jan Söderblom (Alba, 2016–2017).

ANDRA LÄSER