Ren idioti att stänga allt

Många av dem som tränat i en idrottsförening kanske inte mera återvänder efter uppehållet. De kanske blir hemma och spelar PS4 i stället. Elller hänger ute på gatan.

Bland annat simhallarna i Nyland och huvudstadsregionen har stängts. Här en öde simhall på Drumsö.
Finland har skött sig bättre än många andra länder under covidpandemin. Det är förstås inte bara vår förtjänst. Beror säkert ganska långt på att Finland är glest befolkat, folk är inte ens i vanliga fall särskilt sociala, och de internationella förbindelserna är inte lika täta som i några av våra grannländer. Många av besluten har varit lika mycket politik som vetenskap och förnuft.

ANDRA LÄSER