Li Andersson: Splittrad konstundervisning behöver skapa nätverk

Ett nätverk mellan aktörer inom den grundläggande konstundervisningen är en god idé, säger undervisningsminister Li Andersson (VF).

Li Andersson hoppas aktörerna inom den grundläggande konstundervisningen knyter nya samarbetsnätverk.

– Jag upplever att mitt arbete som undervisningsminister handlar om att trygga möjligheten till olika uttryck för barn, och till att ge redskap för barn att förstå världen och växa som individer, sade Li Andersson på tisdagen i samband med att Svenska kulturfonden presenterade sin senaste kartläggning, Mer än en hobby.

Läs också: Stor ojämlikhet i tillgången på konstundervisning för barn i Svenskfinland

Kartläggningen, som gjorts av kulturredaktör Lasse Garoff, ger en överblick över den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland.

– Vi tenderar att tänka på uttryck som språkliga färdigheter, men varje människa har också fler sätt att uttrycka sig, som att fotografera, att dansa eller att måla, säger Andersson.

Hon säger att alla uttrycksmedel har en roll i att stärka barnets uppväxt. Hon konstaterar att det nu pågår ett mångsidigt arbete för att samla in kunskap och information om utbildningens position och utveckling i det finländska samhället på alla nivåer och på bred front.

Ojämlikhet

Andersson säger att hon hoppas att den information som nu samlas in där Svenska kulturfondens nya kartläggning är en av pusselbitarna, ska bidra till en positiv utveckling för den grundläggande konstundervisningen.

Hon lyfter fram två detaljer ur kartläggningen som hon finner speciellt viktiga.

– Frågan om tillgänglighet är bekant för mig sedan min tid i kommunpolitiken i Åbo, då vi arbetade med att öka tillgängligheten till konstundervisning i de olika kommundelarna.

Just bristen på tillgänglighet är en av kartläggningens centrala budskap. Den visar bland annat att det råder en stor geografisk ojämlikhet gällande den grundläggande konstundervisningen. Ojämlikheten handlar också om socioekonomiska skillnader.

Andersson lyfter speciellt fram en av utredningens utvecklingsförslag.

– Jag tycker idén om ett regelbundet återkommande diskussionsforum för aktörer inom den grundläggande konstundervisningen är god. Jag hoppas någon nappar på den idén.

Hon säger att systemet för konstundervisning är splittrat och det finns många aktörer och olika finansieringsmodeller.

– Jag hoppas det arbete som nu utförs ska bidra till att öka kunskapen om vad vi lägger pengar på och att det ökar samarbetet mellan olika aktörer.

Vad är grundläggande konstundervisning?

Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas utanför skolan, i första hand för barn och unga.

Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig samt färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstarten i fråga.

Undervisningen är läroplansstyrd, målinriktad och fortskrider från år till år.

Konstarter inom den grundläggande konstundervisningen är arkitektur, bildkonst, slöjd, musik, dans, mediekonst, ordkonst, cirkuskonst och teaterkonst.

Svenska kulturfondens kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland, Mer än en hobby, publicerades på tisdagen.

ANDRA LÄSER