Insändare: Värdefull lågtröskelhjälp vid missbruk finns också

20.03.2023 18:19
Fint att HBL (19.3) lyfter temat missbruk i arbetslivet! Vi räknar med att åtminstone 10 procent av den arbetsföra befolkningen har problem med någon form av beroende, nu vore det viktigt att dessa med sina närstående skulle få stöd.
Kran rf driver i dagsläge fem lågtröskelmottagningar i Svenskfinland där missbrukare och närstående till dessa får hjälp, besöket är gratis och man får vara anonym. Om man inte kan komma personligen går det bra att skicka sms och boka telefontid, mer information finns på vår hemsida: www.kran.fi
Vi är föregångare som organisation i Finland när det gäller att driva lågtröskelmottagningar för missbrukare och närstående och för dessa anställa personer med egna, personliga erfarenheter av missbruk, så kallade utbildade erfarenhetsexperter, som håller mottagningarna.
Våra anställda utbildade erfarenhetsexperter fungerar som drogfria förebilder och inger därmed hopp till klienterna att det är möjligt att bli fri till och med från ett tungt, långvarigt drogmissbruk. Det blir lättare att känna hopp och se möjligheter till återhämtning också vid missbruk om man får stöd från någon som själv gjort denna resa. Spegling är den starkaste och mest effektfulla typen av erfarenhetsutbyte. Det innebär att man möter någon som haft liknande upplevelser. Detta kan ge hopp, tröst och verktyg för den egna utvecklingen och återhämtningen.
Alla våra fem lågtröskelmottagningar, i Helsingfors (Fiskehamnen och Nordsjö), Esbo, Vanda och Vasa har för övrigt varit öppna för fysiska besök under hela coronaviruspandemin.
Kran rf, en 40-årig social och hälsovårdsorganisation, har med stort engagemang bidragit till att utveckla erfarenhetsexpertisen i Svenskfinland. Förbundet var en av de första att ordna erfarenhetsexpertutbildning inom området missbruk på svenska i Finland. Vi har hittills ordnat fem omfattande utbildningar i Helsingfors, Åbo, Vasa och Mariehamn. Vi har därmed utbildat erfarenhetsexperter i alla regioner i Svenskfinland.
Mette Strauss, verksamhetsledare, Kran rf

ANDRA LÄSER