Institutet för hälsa och välfärd: 797 nya fall av covid-19

Fram till onsdagen hade 6,9 procent av Finlands befolkning fått första coronavaccindosen. Bild: Jeanette Östman/SPT

Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 59 442 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 797 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 133,9. Åland har den högsta incidensen i landet just nu, 387,9. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen nästhögst i landet, 264,5.

På onsdagseftermiddagen hade totalt 1 274 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 1 205 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 759 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, meddelar institutet.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På onsdagen vårdades 258 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 37 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 404 210 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. De coronavirusvacciner som används i Finland ges i två doser.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

På tisdagen hade totalt 769 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 258 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Korrigering 4.3 kl. 6.58. Åland har den högsta incidensen, inte Nyland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning