Fortum och Helen utreder småskalig kärnkraft

Helsingfors energiverk Helen går in i Fortums projekt för att utreda förutsättningarna för småskalig kärnkraft. Helen har varit öppen med sitt intresse för kärnkraften, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Helens kraftverk i Nordsjö använder naturgas men på området produceras också el och värme på annat sätt. Målet är att sluta använda fossila bränslen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
25.11.2022 11:14 UPPDATERAD 25.11.2022 18:28
Helen betraktar småskalig kärnkraft som ett av de framtida alternativen för produktion av både el och värme, uppger företagets direktör Harri Mattila i Fortums och Helens gemensamma pressmeddelande.
Fortums och Helens samarbete då det gäller att reda ut förutsättningarna för småskalig kärnkraft, så kallad SMR (små modulära reaktorer) ingår som en del i Fortums utredning för kärnkraft i Finland och Sverige. Fortum offentliggjorde sina planer i mitten av november.
Fortum uppger att bolaget som en del av sin utredning kartlägger möjligheterna att samarbeta med andra aktörer. Nu undersöker parterna möjligheterna att hitta synergier då det gäller den småskaliga kärnkraften.
Inget småskaligt kärnkraftverk finns ännu i kommersiell drift, men utvecklingsarbetet är långt hunnet bland annat i USA, i Kanada och i Storbritannien. I Finland utvecklar också både Teknologiska forskningscentralen VTT och universitetet i Villmanstrand och Lahtis SMR, främst för produktion av värme.
I den finska lagstiftningen kring kärnenergi nämns inte SMR ännu. I den reform av kärnenergilagen som pågår kommer också den småskaliga kärnkraften att ingå.
I Estland är planerna på SMR redan långt hunna. Där har Fortum samarbetat med företaget Fermi Energia som räknar med att ha sitt första småskaliga kärnkraftverk på plats om ungefär tio år.
För Helen som måste hitta lösningar då förbränningen av kol och naturgas småningom upphör är SMR ett av alternativen. Redan för ett år sedan uppgav bolaget att det gjort ett omfattande utredningsarbete kring energiformen.
Då uppgav Ville Sahlberg, teknologichef för SMR på Helen att det finns mycket som talar för småskalig kärnkraft i Helsingfors.
– Helsingfors är en bra plats för SMR och nyckeln till en negativ kolbalans. Med små reaktorer kunde vi ersätta naturgasen på 2030-talet, sade Sahlgren då.

ANDRA LÄSER