Stort ras för Airbnb – så ser det ut i Svenskfinland

Först kom coronaviruset. Sedan inledde Ryssland sitt anfall i Ukraina. Airbnb-värdarna får räkna med fortsatt svåra tider i år. Men vissa kan gynnas av kriserna.

I Helsingfors har antalet hyresobjekt på Airbnb rasat. Men på andra håll, ofta i småstäder som lockat inhemska turister, har fallet varit mindre och till och med uteblivit helt.
Tim Johansson
28.03.2022 06:00 UPPDATERAD 01.04.2022 18:55
Marknaden för boende som hyrs ut via tjänsten Airbnb rasade i Finland när coronaviruset slog ut den internationella turismen för två år sedan.
I Helsingfors, som står för en stor del av alla Airbnb-boenden i hela landet, föll antalet hyresobjekt till drygt 1 400 i fjol. Det kan jämföras med nästan 2 600 objekt i tjänsten år 2019. Det visar siffror som tjänsten VertaaEnsin.fi tagit fram.
Att Helsingfors rasat har framför allt att göra med att de utländska gästernas andel av Airbnb-gästerna var stor tidigare.
Någon snabb förändring på den fronten är inte att vänta för huvudstaden. Flygpassagerarna på Helsingfors-Vanda var nästan 60 procent färre i februari jämfört med februari 2019, visar uppgifter från Helsingfors stad.
Flykten från städerna har samtidigt haft en motpol – landsbygden och mindre städer har lockat allt fler turister, framför allt inhemska sådana.
Det gäller framför allt Lappland som nu är Finlands Airbnb-tätaste landskap, med fler Airbnb-boenden än huvudstaden.
Samma trend kan ses också i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Airbnb har en stark ställning framför allt i tvåspråkiga kommuner och småstäder med skärgård.
Kimitoön är Svenskfinlands Airbnb-tätaste kommun med ett hyresobjekt per 92 kommuninvånare, visar siffrorna som Vertaa ensin tagit fram.
Andra kommuner i toppskiktet är Hangö, Pargas, Pyttis, Raseborg och Lovisa. De hade ett objekt på 150–400 invånare i fjol.
Gemensamt för de flesta av de här kommunerna är att de har ett brett utbud av objekt, både i naturnära miljö och i småstadsmiljö. Samtidigt är de belägna rätt nära den folkrika huvudstadsregionen.

Här var det vanligast med Airbnb-uthyrning

Kimitoön, ett objekt per 92 invånare.
Hangö, ett objekt per 149 invånare.
Pargas, ett objekt per 210 invånare.
Pyttis, ett objekt per 302 invånare.
Raseborg, ett objekt per 373 invånare.
Lovisa, ett objekt per 388 invånare.
400–600 invånare per objekt: Ingå, Lappträsk, Borgå, Helsingfors, Sjundeå, Korsnäs, Lojo, Närpes.
600–800 invånare per objekt: Vasa, Åbo, Jakobstad, Larsmo.
900–1 200 invånare per objekt: Vanda, Kronoby, Sibbo, Kyrkslätt, Esbo. Korsholm.
1200–1500 invånare per objekt: Karleby, Nykarleby.
Pedersöre, ett objekt per 2 795 invånare.
Uppgifterna för Åland och vissa tvåspråkiga kommuner saknas. Källa: VertaaEnsin.fi, AirDNA.
Den största snittinkomsten för hyresvärdarna i de tvåspråkiga kommunerna hittar vi i Kyrkslätt, med drygt 1 700 euro per månad och objekt. I Pargas, Hangö, Raseborg och Ingå är snittinkomsten också rätt hög, över 1 400 euro.
Inkomsterna beror till stor del på objekten – i många av skärgårdskommunerna kan det handla om hela hus, medan det oftast handlar om lägenheter i huvudstadsregionen.
Snittpriset för en natt var högst i Kyrkslätt, 210 euro, och nästhögst i Kimitoön, 174 euro.

Störst inkomst per objekt och månad

Kyrkslätt, 2 860 euro.
Kimitoön, 1 730 euro.
Pargas, 1 547 euro.
Hangö, 1 476 euro.
Raseborg, 1 472 euro.
Ingå, 1 455 euro.
Sibbo, 1 232 euro.
Esbo, 1 223 euro.
Borgå, 1 096 euro.
Pyttis, 1 053 euro.
Åbo, 976 euro.
Lappträsk, 952 euro.
Helsingfors, 950 euro.
Kronoby, 945 euro.
Sjundeå, 928 euro.
600–900 euro: Vanda, Vasa, Korsholm, Karleby, Lovisa, Korsnäs, Jakobstad,
400–500 euro: Närpes, Larsmo, Pedersöre.
150–300 euro: Nykarleby, Lojo, Kimitoön.
Uppgifterna för Åland och vissa tvåspråkiga kommuner saknas. Källa: VertaaEnsin.fi, AirDNA.
Beläggningsgraden, hur stor del av tiden ett objekt varit uthyrt, var högst i Esbo, med 80 procent.
De österbottniska kommunerna ligger långt efter kommunerna i Nyland och Åboland. Objekten är färre i Österbotten liksom även snittinkomsterna. Också beläggningsgraden är betydligt lägre i Österbotten.

Flest aktiva objekt 2021

Helsingfors, 1 417.
Åbo, 302.
Esbo, 246
Vanda, 243.
Borgå 111, Vasa 109.
Lojo 89, Raseborg 74, Pargas 72, Kimitoön 72, Hangö 54, Lovisa 38, Karleby 36, Kyrkslätt 35, Jakobstad 25, Sibbo 22, Korsholm 18, Pyttis 17, Närpes 17, Ingå 13, Sjundeå 13.
4–10 objekt: Kronoby, Larsmo, Lappträsk, Nykarleby, Korsnäs, Pedersöre.
Uppgifterna för Åland och vissa tvåspråkiga kommuner saknas. Källa: Vertaa ensin, AirDNA.
Rättelse 31,3 kl. 11.25: Tjänsten som tagit fram statistiken heter VertaaEnsin.fi.

ANDRA LÄSER