Alf Norkko får "kunglig" gästprofessur

Alf Norkko vid Tvärminne forskningsstation får en gästprofessur vid Stockholms universitet. Det är en gåva till svenska kungen och öppnar för djupare samarbete över riksgränsen.

Alf Norkko blir Östersjöprofessor också på andra sidan havet, vid Stockholms universitet.
Professorn i Östersjöforskning Alf Norkko vid Helsingfors universitets zoologiska station i Tvärminne i Hangö får en gästprofessur i Stockholm. Stockholms universitet gav Sveriges miljömedvetna kung Carl XVI Gustaf professuren i 70-årsgåva, och det är nu klart att den tillfaller Norkko.
– Det är jättefint för mig personligen och för forskningssamarbetet mellan Finland och Sverige. Avsikten är att bygga upp ett gemensamt kompetenscentrum för där Helsingfors universitet och Stockholms universitet kan komplettera varandras styrkor, säger han.
Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding beskriver i ett pressmeddelande Alf Norkko som en internationellt meriterad ekolog som arbetar med fokus på betydelsefulla kustnära Östersjöfrågor. Hon betonar partnerskapet mellan Tvärminne och det svenska Askölaboratoriet, och det gör Norkko också.
– Genom ännu bättre samarbete ska vi servera beslutsfattarna en bättre helhetsuppfattning om hur havet fungerar, säger han.
Lite förenklat är det så att Tvärminne forskar i komplexa kustnära ekosystem, men den mesta Östersjökunskap som makthavarna har bygger på modeller av det öppna havets mycket enklare funktioner.
– Tvärminne har specialkunskapen om de kustnära ekosystemen och Stockholm har duktiga ekosystemmodellerare och spetskompetens inom marin biogeokemi, som behövs för att generalisera kunskapen, säger Norkko.
Han är övertygad om att båda parter kommer att vinna på djupare samarbete. Tvärminne kommer dessutom att få en viss tillgång till Askös forskningsfartyg vilket kan bredda stationens forskning.
Tvärminne kan också glädja sig åt att Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse fortsätter att bevilja ett omfattande stöd till stationen. Helsingfors universitets rektor Jukka Kola säger att universitetet tillsammans med stiftelsen vill främja utvecklingen av Tvärminne till ett internationellt ledande kompetenscenter för Östersjöns ekologi.
Understödet från Nottbecks stiftelse riktas främst till forskning i Östersjöns biodiversitet, biogeokemi och långsiktiga förändringar i relation till övergödningen och klimatförändringen.

ANDRA LÄSER