Mer samtalsstöd med låg tröskel behövs för unga

Stöd i rätt tid minskar ofta behovet av annan vård eller medicinering.

28.05.2018 05:50 UPPDATERAD 28.05.2018 06:13
Över tusen ungdomar och unga vuxna får årligen samtalsstöd vid Helsingforsmissions Krisjouren för unga och Nuorten kriisipiste. Ångest har under flera års tid varit den vanligaste orsaken till att ungdomar tagit kontakt. De flesta ungdomar som kontaktar oss klarar sig utåt sett bra. De klarar av att arbeta eller studera, men mår dåligt inombords.
Vi har märkt att en gemensam nämnare för många av dessa ungdomar, och unga vuxna, är stora inre och yttre krav på att prestera och lyckas väl. De unga försöker leva upp till pressen så gott de kan. Många upplever att de hela tiden måste vara den bästa möjliga versionen av sig själva och att det inte finns utrymme för misslyckanden. Konkurrensen om studie- och arbetstillfällen samt trycket i sociala medier och på arbetsmarknaden förvärrar den upplevda ångesten. Många unga kan inte ens koppla av på sin fritid då allt ogjort arbete ger upphov till skuldkänslor, som ytterligare belastar de redan självkritiska unga.
Tyvärr vågar många unga inte tala om sitt illamående. De kan känna att de inte har råd att uppfattas som misslyckade eller dåliga. Denna kontinuerliga belastning av den psykiska hälsan är ett allvarligt problem som i slutändan också kan leda till en förhöjd självmordsrisk.
Samtalsstöd hjälper många unga med ångest. Stöd i rätt tid minskar ofta behovet av annan vård eller medicinering. Många unga klarar av att söka hjälp och stöd, men alltför ofta tar det flera veckor, ibland månader, innan de erbjuds tid att träffa någon. Väntetiderna är långa speciellt i huvudstadsregionen. Det finns alltför få instanser som erbjuder samtalsstöd. Det gör ont att inte bli bemött.
De unga som behöver hjälp måste erbjudas stöd tillräckligt snabbt innan problemen blir för stora. Över hälften av dem som fått kortvarigt samtalsstöd via vår lågtröskelverksamhet har haft nytta av hjälpen. Det behövs fler ställen där de unga kan få träffa någon att tala med, där de blir individuellt bemötta och hörda.

Robert Nilsson

krisarbetare, teamansvarig,

Krisjouren för unga

Heidi Rouhiainen

krisarbetare, teamansvarig,

Nuorten kriisipiste

Helsingforsmission

[advertisement_placeholder]

ANDRA LÄSER