Stefan Wallin ny styrelseordförande för ÅA-stiftelse – förvaltar över 800 miljoner

Stiftelsen för Åbo Akademi har utsett tidigare minister Stefan Wallin till ny styrelseordförande. Samtidigt grundar stiftelsen ett placeringsutskott för att förvalta sin förmögenhet, som närmar sig en miljard.

Stefan Wallin, som har en lång bakgrund vid Åbo Akademi, tar över som styrelseordförande för Stiftelsen för Åbo Akademi 2023. Arkivbild.
27.01.2023 07:02 UPPDATERAD 27.01.2023 09:31
Stiftelsen för Åbo Akademi, vars syfte bland annat är att stödja Åbo Akademis verksamhet, valde på onsdagskvällen ny styrelse för året 2023. Det blir som väntat Stefan Wallin, tidigare minister och SFP:s ordförande, som ska svinga ordförandeklubban.
Wallin gör därmed comeback i styrelsen som han lämnade 2020, efter att bland annat ha varit vice ordförande 2013–2018.
Master of Arts Emilie Gardberg blir vice ordförande i den nya styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är ekonomie magister Niina Bergring, filosofie magister Martina Harms-Aalto, diplomekonom Jan Holmberg, advokat Ulf-Henrik Kull och politices magister Michael Smirnoff.
Styrelsen beslöt samtidigt att instifta ett nytt placeringsutskott för att förvalta stiftelsens förmögenhet, som i dag uppgår till ungefär 800 miljoner euro. Placeringsutskottet ska enligt styrelsen ”delta i beredningen av stiftelsens placeringsstrategi, som årligen uppdateras och fastställs av stiftelsens styrelse”.
Det nya utskottet har fyra medlemmar, av vilka två sitter i styrelsen och två är utomstående experter. Wallin och Bergring är styrelsens representanter i utskottet 2023. De externa medlemmarna är diplomingenjör Peter Karlsson och ekonomie magister Johannes Schulman.
Stiftelsen har ungefär 60 procent av sin förmögenhet i aktier, 30 procent i fastigheter och 10 procent i ränteinstrument.
I fjol stödde stiftelsen Åbo Akademi med ungefär 15 miljoner euro.

ANDRA LÄSER