Infantiliseringens tid

"Den digitala medvetandeindustrins jättar har redan uppnått ekonomisk dominans. I nästa fas vill man med ekonomins muskler pulvrisera de offentliga maktstrukturer som står i vägen."

Vilken fatal paradox: Infantiliseringen i samhället sprider sig trots att vi borde ha objektiva förutsättningar för det motsatta.

ANDRA LÄSER