Barn med funktionsnedsättning diskriminerades – fick vistas i separat inhägnad

Pöysti kommun har betalat sammanlagt 10 000 euro gottgörelse till barnen.

Barn med funktionsnedsättning diskriminerades vid en grundskola i Pöysti i Sydvästra Finland.
17.02.2022 16:04 UPPDATERAD 17.02.2022 19:04
Flera barn med funktionsnedsättning fick vistas i ett separat inhägnat område i en grundskola i Pöytis. Området var tänkt för utevistelse och byggt av byggnadsstaket.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har främjat förlikning i fallet. Tre elever som vistats i området deltog i förlikningsprocessen.
Pöytis kommun har betalat sammanlagt 10 000 euro i gottgörelse för diskriminering.
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade ett klagomålsbeslut i fallet för ett år sedan. Beslutet fattades med stöd av DO:s utlåtande.
Enligt utlåtandet anser DO att kommunens agerande utgjorde diskriminering som är förbjuden enligt lag samt trakasserier på grund av funktionsnedsättning.
Vidare anser ombudsmannen att det faktum att barn med funktionsnedsättning separerades från andra elever skapade en stämning som var förnedrande och förödmjukande gentemot barnen i fråga.
"Ett separat inhägnat område för utevistelse för barn med funktionsnedsättning var avhumaniserande och bidrog till att försvåra sociala relationer samt öka eventuella fördomar som barn med funktionsnedsättning kan bli föremål för. Vi är tillfreds med att kommunen betalade gottgörelse för de barn som blivit utsatta för diskriminering. Varje barn har rätt till en jämlik uppväxtmiljö och skolorna ska se till att detta förverkligas i praktiken", konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i ett pressmeddelande.
Pöysti kommuns motivering till sitt agerande var att inhägnaden på skolgården skulle skydda då en livligt trafikerad led finns i närheten. Kommunens bildningsnämnd medgav att den bästa lösningen hade varit att bygga ett staket runt hela skolgården. Anslag för ett sådant staket hade dock inte beviljats.
Kommunen har åtgärdat den diskriminerande situationen. I förlikningsavtalen bad kommunen om ursäkt och förbinder sig att ordna undervisning för barn med funktionsnedsättning på ett inkluderande sätt framöver.

ANDRA LÄSER