Inredningsarkitekten Carin Bryggman regerade i Åbo – "Hon var pionjär med stjärnstatus"

Under mitten av 1900-talet kunde man knappt gå in i ett kafé eller en bank i Åbo utan att det var Carin Bryggman som hade planerat interiören. Hon var den första kvinnan att grunda en inredningsarkitektbyrå och skapade en monopolställning i Åbo.

Carin Bryggman var pedantisk och envis och ville inte att någon annan skulle bestämma över hennes arbete.
27.06.2020 19:17
Erik Bryggman har med sin funktionalistiska arkitektur lämnat ett stort fotavtryck i Åbos stadsbild. Men färre känner till hur hans dotter, inredningsarkitekten Carin Bryggman, satte sin prägel på de offentliga rummen i Åbo under sin livstid.
Carin Bryggman grundade den allra första inredningsarkitektbyrån i Åbo år 1949 och fick närmast en monopolställning i branschen. Det fanns knappt något kafé eller någon bank vars interiör inte var planerad av henne.
– Carin Bryggman var en pionjär inom sin bransch och en stjärna i Åbo, säger forskaren Susanna Aaltonen som skrev sin doktorsavhandling om Carin Bryggman och den samtida arkitekten Lasse Ollinkari.