Oenighet kring munskydd på Åland – "Det är vi som står där med patienterna"

Ålands samarbetsgrupp vill återinföra en rekommendation om munskydd, men den åländska landskapsregeringen säger nej.

Jeanette Pajunen (till vänster), direktör för Ålands hälso- och sjukvård, och Knut Lönnroth, landskapsläkare på Åland, deltog i en presskonferens om coronaläget på måndagen.
Åland befinner sig åter i coronapandemins spridningsfas. Landskapets samarbetsgrupp vill återinföra munskyddsrekommendationen men landskapsregeringen säger nej.
–  Jag vill vara tydlig med det att det här inte är bra. Det är vi som står där med patienterna, säger Jeanette Pajunen, direktör för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
På måndagens coronapresskonferens – den första sedan september – framkom att samarbetsgruppen och den politiska landskapsregeringen är oeniga om vilka åtgärder som behövs i det här läget.
–  Jag känner en viss besvikelse att man inte gick oss till mötes, säger Jeanette Pajunen.
–  Vi var helt eniga i samarbetsgruppen. Vi uppfattar munskyddsrekommendation som en lindrig åtgärd och en bättre åtgärd än att reglera antalet personer på offentliga tillställningar. Jag har full förståelse för att man i den politiska landskapsregeringen måste väga in alla aspekter, men också i samarbetsgruppen förde vi en djupgående diskussion om bland annat näringslivet. Ändå gick det så här.
Jeanette Pajunen berättar även att ÅHS rustar sig för att trappa upp stickprovskontrollerna av inresande.
–  Vi gör stickprov i alla hamnar och på flygfältet. Det har varit ganska glest, men framöver kan ålänningarna få se ÅHS-personal lite oftare.

"Tung belastning på intensivvården"

Landskapsläkare Knut Lönnroth sade på presskonferensen att incidensen för coronavirusets spridning på Åland nu är förhållandevis hög, även om den hör till de lägsta i landet. Enligt den nya handlingsplanen är dock incidensen inte längre den primära faktorn, utan belastningen på sjukvården.
–  Det är nu tung belastning på intensivvården på Åland och också i Finland. Det har vägt tungt när vi gjorde bedömningen att vi befinner oss i spridningsfasen, säger Knut Lönnroth.
På plussidan finns Ålands höga vaccinationstäckning: över 85 procent för alla över 12 år. Över 60 procent av de över 75 år har fått en tredje dos.
–  Man kan bli infekterad även om man är fullt vaccinerad. Man kan även smitta andra. Men det viktigaste är att vaccin minskar risken för allvarlig sjukdom, väldigt mycket, säger Knut Lönnroth.
Samarbetsgruppen har haft den nya virusvarianten omikron "i bakhuvudet".
–  Riskbilden är än så länge väldigt teoretisk. Här kommer det att hända mycket de närmaste dagarna och veckorna, och än så länge påverkar det inte det konkreta arbetet på Åland, säger Lönnroth.

Inga avbokade operationer

Jeanette Pajunen beskrev det aktuella läget på sjukhuset.
–  Vi har en positiv patient som vårdas på sjukhuset just nu, och en ganska ordentlig belastning på medicinavdelningen. Vi har också haft fullt i dag på intensivvårdsavdelningen.
Till detta kommer att många ur personalen är hemma just nu på grund av förkylningssymtom, samt läget på det finländska fastlandet.
–  I Finland ser det inte alls lysande ut. Det är rätt kaotiskt med intensivvårdsplatserna, och man ställer in operationer för att ha en buffert, säger Pajunen.
ÅHS har ännu inte avbokat några operationer, enligt Jeanette Pajunen.

"Inte lätta diskussioner"

Ålands lantråd Veronica Thörnroos (Centern på Åland) redogjorde för landskapsregeringens beslut angående samarbetsgruppens fyra förslag.
–  Det har inte varit lätta diskussioner.
Landskapsregeringen hade inga synpunkter på förslaget om inresandet från södra Afrika, och inte heller på skyddsanvisningarna inom äldrevården.
–  Men när det gäller skolorna gör landskapsregeringen bedömningen att den distansundervisning vi hade tidigare i år nog fick en mer negativ inverkan på barnen än vi förutsåg, säger lantrådet.
Och landskapsregeringen säger alltså nej till att återinföra munskyddsrekommendation.
–  Vi skulle ytterst ogärna i dag gå ut med direktiv om munskydd på allmän plats. Varje ålänning har själv möjlighet att använda ansiktsmask eller inte, så har det varit hela tiden. Vi tror den negativa effekten blir större än den positiva i dagsläget. Här är landskapsregeringen inte helt enig med samarbetsgruppen. Vi ser situationen ur olika perspektiv, säger Thörnroos.

Den åländska samarbetsgruppens fyra förslag till landskapsregeringen

1. Återinför rekommendation om munskydd på allmän plats där man inte kan hålla avstånd.
2. Förläng de anvisningar som gäller inom äldrevården och institutionsboenden fram till mitten av januari.
3. Resande från södra Afrika: det fåtal personer det gäller uppmanas ringa ÅHS.
4. Skolorna: gruppen vill uppdatera anvisningarna för att undvika att elever blandas för mycket.
ANDRA LÄSER