Bilist, undvik de här platserna! Här sker höstens stora gatuarbeten i Helsingfors

Det pågår många spårvägsprojekt just nu i Helsingfors. Samtidigt passar staden på att byta ut rör och kablar. Vi listar höstens fem största gatubyggen.

Tålamod behövs i trafiken i Helsingfors just nu. Riktigt än är byggarbetet på Runebergsgatan inte klart.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
29.09.2022 05:01
Åttans gatuarbeten i Tölö
Ett stort gatuarbete utförs på Runebergsgatan och Caloniusgatan längs med den rutt som åttans spårvagn går. Under jord förnyas vatten- och avloppsrör samt kablar.
– Vi har infört begränsningar på 30 km/h där vi bygger. Det kan ge upphov till rusning. Men ännu har vi inte upplevt några värre trafikstockningar, säger Antti-Juhani Lehtinen från staden, som leder byggprojektet.
Spårvagnarna går hela tiden trots bygget.
Efter renoveringen sägs det att de kommer att gå snabbare och hålla tidtabellen bättre än nu. Också övergångsställena moderniseras och cyklisterna får enkelriktade cykelvägar.
– Största delen av bygget ska bli klart i slutet av året. Men allt beror på när vintern kommer. Det kan hända att något litet ytarbete, som att måla linjer på körfälten, behöver vänta till våren.
I början av hösten görs vattenarbeten och förnyas spårvagnshållplatserna vid Tölö torg.
– Nämn gärna att avsnittet som vi jobbade med på Helsingegatan blev klart i juli! Så en tredjedel av projektet är redan i hamn, säger Lehtinen.
Han berättar att Caloniusgatan väntas stå klar i slutet av oktober. Då den öppnar har några parkeringsplatser tagits bort därifrån.
 
Sörnäs strandväg
Den som åker från Kronohagen över Hagnäs bro och vill fortsätta in på Sörnäs strandväg möts av röda och gula vägmärken som visar var man ska köra.
Vid rusningstid kan det bli trögt här.
– Det är några tiotals procent mer trängsel där under rusningstid än vanligtvis, säger Aapo Urjanheimo, projektchef på YIT.
En anledning är bygget av den nya Näckens bro. En annan är att hela Hagnäskajen är en enda stor byggplats på grund av kommande spårväg och bostäder.
– Den nya Hagnäsbron måste vara klar innan vi kan öppna Sörnäs strandväg helt och hållet igen.
Det sker någon gång under 2024.

Går det att undvika Sörnäs strandväg helt?

– Det beror på varifrån du kommer och vart du är på väg. Men det är nog ganska svårt att undvika Sörnäs strandväg om du ska österut över bron till Brändö. Enda möjligheten är då att ta de mindre gatorna genom Berghäll.
Från och med början av oktober sker ytterligare en sak som kan påverka biltrafiken i Helsingfors: en av infarterna till Sörnäs strandväg, Näckens gränd, stängs helt. Den öppnar inte förrän nästa sommar.
Hälften av Lokvägens nya bro i Böle är klar. Men bygget pågår fortfarande i många månader och påverkar trafiken. I framtiden kommer ett nytt kvarter, Bangårdskvarteret, att finnas längs med Lokvägen.
Lokvägens bro i Böle
En stor del av Mellersta Böle är en enda stor byggplats just nu. På det ställe som Lokvägen korsar tågspåren med en bro och fortsätter vidare mot tidigare Hartwallarenan pågår stora förändringar.
– Det har blivit aningen mer trafik under rusningstiderna. Folk har återvänt till kontoren och det syns nu, säger projektledaren Juuso Luoto på staden.
Den gamla bron har redan rivits och bygget med den nya bron har kommit i gång. Biltrafiken går redan över den nya bron, men tills vidare måste cyklisterna ta en omväg söder om tågspåren.
Luoto berättar att bron blir klar nästa sommar. Då kommer den att ha sju körfält och på yttersidan byggs leder för fotgängare och cyklister.
En del av projektet är dock helt klart redan nu: en 1,3 kilometers förlängning av nians spårvagnslinje från Bölegatan till Ilmalatorget.
– Vi blev klara förra veckan. Stadstrafik hänger nu upp kontaktledningarna för spårvagnarna.
Spårväg från Fiskehamnen till Böle
En splitterny spårväg som startar längst ute på Knekten på Sumparn och slutar i Böle har börjat byggas.
Det största byggarbetet pågår på Hermanstads strandväg på avsnittet mellan Gamla vintervägen ända fram till Tavastvägens bro nära Arcada.
– Hela gatuområdet renoveras. Det är den bästa lösningen för att få arbetet gjort så snabbt som möjligt, säger Mikko Asikainen, projektchef Stadstrafik.
Sagda avsnitt är helt avstängt för biltrafik. I stället dirigeras trafiken till en rutt som går längs med Byholmsgatan.
– Den här omvägen kommer man att behöva ta ända till år 2024.
I två hela år kommer bilisterna att behöva köra in på Byholmsgatan i stället för att fortsätta rakt på Hermanstads strandväg i Sörnäs.
Han förklarar att det inte bara är spårvagnsskenorna som läggs. På vägen byts också kommunalteknik ut.
Också vid Redi syns byggarbetena. En körfil på Koksgatan är avstängd. Framöver kommer man också att börja bygga på det avsnitt av Hermanstads strandväg som startar vid Redi och går fram till Gamla vintervägen.
Asikainen berättar också att man fått positiv respons för den temporära led som finns för cyklister och fotgängare på Hermanstads strandväg.
– En del har tyckt att vi inte behöver bygga någon ny led eftersom den nuvarande fungerar så bra.
Någon gång under andra halvan av år 2024 är det tänkt att den nya linjen 13 kommer att öppna för trafik. Då kommer man till Böle på bara 15 minuter.
Första stadsboulevarden på Degerö
Degerövägen byggs om. Avsnittet mellan Hundholmsvägen och Uppbyvägen görs om till en parkgata. På den går framtidens snabbspårvagnar från Kronbroarna.
Fortsättningsvis löper trafiken trögt i korsningen till Hundholmsvägen.
– Det är så många nya invånare som flyttat till Kronbergsstranden. När de kommer körande längs med Hundholmsvägen och svänger ut mot Degerövägen kan det bli grötigt. Men läget blir säkert bättre så fort som Kronbroarna öppnar, säger projektledaren Timo Säynätjoki från staden.
På vissa ställen av Degerövägen har hastigheten sänkts till 30 km/h. För närvarande använder fotgängare och cyklister en temporär bro som går över den nya boulevarden i höjd med Rävsundsvägen. Den ska rivas i höst.
Den del av bygget som Säynätjoki ansvarat för väntas vara klart i november i år. Då har stadsboulevarden två körfiler i vardera riktning och enkelriktade cykelvägar.
Men någon gång i vår börjar alliansen för Kronbroarna lägga spårskenor för den nya snabbspårvägen. Vilka begränsningar i trafiken det ger upphov till kan han inte svara på just nu.

Några andra vägarbeten

Det byggs en ny depå för spårvagnar och bussar i Brunakärr. För att spårvagnarna ska kunna ta sig dit läggs mera spårväg på Korpasbackavägen och Naguvägen. En del av Naguvägen är avstängd medan en bullervägg uppförs. Klart: november 2023.
En körfil är ur bruk i korsningen av Haartmans- och Stockholmsgatan i Mejlans. Privatbilister kan av den anledningen inte köra ut på Stockholmsgatan via Haartmansgatan. Fotgängare och cyklister måste också ta en omväg medan staden bygger både en ny vändplats och en hållplats för sjuans spårvagn vid Rosina Heikels park. Klart: slutet av året.
På Österleden påverkas trafiken i bägge riktningar av två broreparationer. Den ena bron ligger vid Igelkottsvägens metrostation. Den andra ligger vid korsningen till Sågaregatan. Ett vägarbete pågår också i närheten av Östra centrum. Det är oklart när reparationerna är klara.
Spårjokern börjar bli färdig. De som rör sig i närheten av snabbspårvägens depå i Kasåkern behöver vara medveten om att de nya snabbspårvagnarna börjar testköras i området i november.

ANDRA LÄSER