Polisen får 4,1 miljoner mer nästa år – så här används tillskottet

Synligheten, de digitala tjänsterna och informationsledningen hör till de områden som polisen ska utveckla med hjälp av de ökade resurserna.

En följd av de ökade resurserna som riktas till polisen ska bli att polisen blir mer synlig ute i vardagen.
I enlighet med regeringsprogrammet höjs polisens resurser med 4,1 miljoner euro 2021, vilket innebär 68 nya anställda under året.
"Med den ökade finansieringen vill vi, i enlighet med regeringsprogrammets mål, förbättra polisresurserna på glesbygden. Till glesbygden riktas under nästa år 30 nya tjänster", säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) i ett pressmeddelande och fortsätter:
"Vi jobbar för att Finland också i framtiden ska vara världens tryggaste land."
Polisöverinspektör Seppo Kolehmainen på Polisstyrelsen säger att de ökade resurserna bland annat kommer att användas till att öka polisens synlighet inom fem polisinrättningars områden. De berörda inrättningarna är Lappland, Uleåborg, Östra Finland, Inre Finland och Österbotten.

Mer synlighet och bättre digitala tjänster

Speciellt ska man inom de fem nämnda polisinrättningarna enligt Kolehmainen satsa på fältpatruller.
"Polisen gör med de resurser som finns till hands allt den kan för att trygga alla människors vardag och för att lyckas hålla uppe trygghetskänslan bland folket", säger Kolehmainen.
"Vårt mål är att vara på rätt plats vid rätt tid, alltså alltid där som polisen akut behövs just då."
Utöver synligheten ska polisen även arbeta med att förbättra sina digitala tjänster och att stärka informationsledningen.
Polisens tillståndstjänster finns i nuläget så gott som helt tillgängliga digitalt, eller i en del fall genom tidsbokning på förhand. Också polisanmälningar kan i dag göras via internet, och den tjänsten ska ytterligare förnyas under det här året.

ANDRA LÄSER