"Förespråkar Finland sanktioner?" – Henriksson försvarade Finlands linje om rättsstaten i Europaparlamentet

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att Finland jobbar för att EU-medlen ska länkas till rättsstaten.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att budgetmedlen borde bindas till rättsstaten, men att det inte är frågan om sanktioner.
På tisdagen presenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP/Renew Europe) Finlands ordförandeskap i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor. Till Finlands främsta prioriteringar hör att stärka rättsstatsprincipen och Finlands linje har lett till kritik bland annat från ungerskt håll.
I utskottet fick Finlands linje beröm av flera ledamöter. Gilles Lebreton (Nationell samling/Identitet och demokrati) från Frankrike var mer skeptisk.
– Att förespråka rättsstaten är viktigt. Men jag ser hellre en dialog än går in för straff. Vill Finland hellre gå in för sanktioner eller försöka stärka rättsstaten genom samarbete och dialog? frågade Lebreton.
Enligt Henriksson handlar rättsstaten om de gemensamma värderingarna, om att stärka EU och om att alla följer samma regler.
– Vi vill vara konstruktiva för att hitta lösningar som förebygger problem. Klarar vi av att förebygga problemen så behöver vi inga sanktioner över huvud taget, säger Henriksson.
Hon säger också att Finland kommer att fortsätta jobba för att EU-finansieringen ska vara länkad till rättsstaten. Det är en het fråga bland medlemsländerna som under hösten förhandlar om EU:s budgetramar.
– Det är inte frågan om en sanktionsmekanism utan handlar om att skydda unionens medel mot missbruk. Alla länder ska behandlas på samma sätt, säger Henriksson.

ANDRA LÄSER