HUS sammanträder på måndag – Raseborgs samjour hotad

På måndag sammanträder styrelsen för HUS för att bland annat diskutera framtiden för Raseborgs sjukhus. Det verkar som att sjukhuset blir av med sin samjour i höst.

HUS sammanträder på måndag för att diskutera Raseborgs sjukhus framtid.
Jesper Sundström
14.06.2019 12:13
Markku Mäkijärvi, som är chefsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS), arbetar med att profilera sjukhus inom HUS. Raseborgs sjukhus i Ekenäs är ett av dem. På måndag morgon sammanträder styrelsen för HUS och bland annat ska framtiden för Raseborgs sjukhus diskuteras.
Mäkijärvi har skrivit en beredning till mötet och där konstateras att sjukhusets stora problem redan en längre tid har varit att rekrytera läkare. Dessutom har det varit svårt att trygga anestesiläkartjänsterna. I beredningen lyfts det även fram att rekryteringssvårigheterna har lett till att jourersättningarna höjts till en nivå som är högre än hos någon annan av HUS samjourer.
Enligt beredningen innebär det här att det just nu är sannolikt att sjukhusets samjour stänger efter sommarperioden.
I beredningen konstateras också att risken finns att sjukhusets nattjour kommer att försvinna eftersom de nödvändiga kraven inte längre uppfylls. Samtidigt påpekas det ändå att behovet av specialiserad sjukvård under natten inte är stort. I medeltal har det rört sig om 3–4 patienter mellan klockan 00.00 och 07.00.
Enligt beredningen kan nattjourens bortfall kompenseras med att första hjälpen stärks med en ambulans. Ett alternativ kan också vara att enheter som ansvarar för första hjälpen kan få en ny placering.

Långsiktig lösning

Vidare anses det i beredningen att det viktiga för Raseborgs sjukhus är att hitta en profil för sjukhuset som uppfyller regionens behov, är genomförbar och har hanterbara kostnader. Men i utvecklandet av en hållbar profil bör även den nationella nivåns behov, riktningen som en eventuell vårdreform tar, HUS strategiska målsättningar och Raseborgs sjukhus vision för 2018–2021 tas i beaktande.
Avslutningsvis önskas det i beredningen att det skapas en arbetsgrupp och gruppens uppgift ska vara att hitta en ny profil för sjukhuset. I sitt arbete ska gruppen bland annat undersöka hur Raseborgs sjukhus på bästa möjliga sätt kan stöda primärhälsovården och utveckla ett servicepaket som utgår från kunden. Arbetsgruppen ska ha en styrgrupp som består av representanter från regionens kommuner och städer samt av personer från den lokala sjukhusnämnden. Även representanter från HUS-styrelse ingår i gruppen.

VNS-nämnden sammanträdde

I torsdags sammanträdde nämnden för Västra Nylands sjukhusområde. Nämnden diskuterade bland annat Raseborgs sjukhus profil. Bland annat förutsätter nämnden att ett gediget utredningsarbete – i enlighet med beslutsförslaget till HUS styrelse den 17 juni 2019 – ligger som grund för kommande beslut gällande verksamheten vid Raseborgs sjukhus
Nämnden utgår också ifrån att det görs konsekvensanalyser ur ett språk- och ur ett beredskapsperspektiv. Dessutom betonas den regionala betydelsen av att ha en så kallad 24/7-samjour med hänvisning till aspekter som patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

ANDRA LÄSER