Ledare: Vi går till osportsligt memval

Varför grasserar den nationalkonservativa högerpopulismen inför riksdagsvalet? En möjlig förklaring ligger i webbens parallella verklighet, i en internetkultur som inte sällan dryper av bitterhet, cynism och osportslig retorisk fullkontakt.

En hätsk valdebatt har blivit till ett politiskt mem.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
28.03.2023 10:31
Vi skådar en internationell trend där högerpopulistiska partier väcker gehör hos unga. Inom internetkulturen dominerar upprördhet. Ilskan har blivit mainstream. Detta selektiva narrativ vädjar till folkets djupa led, till de marginaliserade eller desillusionerade.
Detta utgör en akilleshäl för liberalt och centeristiskt sinnade – för alla som står och balanserar mellan reform och revolution, mellan jämlikhet och acceptans av hierarkier. Upplysningssinnade står för öppenhet och tolerans. De förbinder sig av hävd till etiska riktlinjer, till att ens försöka ta avstamp i det faktabaserade. På den andra planhalvan har vi däremot spelare som inte skyr några som helst sensationssökande, aggressiva metoder.
Detta är elefanten i rummet. Vad hjälper väl kyligt analytiska gentlemannafasoner då motparten idkar brutal, osportslig Ultimate Fighting – denna grobianernas kampsport med fullkontakt, vars ursprungliga slogan var: ”Det finns inga regler!”

ANDRA LÄSER