RS-viruset skickar nu också lite äldre barn till sjukhus – toppen kan vara nådd efter jul

RS-viruset som normalt mest drabbar spädbarn så att de behöver sjukhusvård drabbar nu också lite större barn, som kanske inte exponerats för viruset tidigare på grund av coronapandemin. Årets epidemi ser ändå ut att bli lugnare än den var i fjol, säger barnläkaren Tea Nieminen vid HUS.

RS-virusepidemin pågår som bäst men ser ut att bli lindrigare än i fjol i Finland.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
13.12.2022 05:02 UPPDATERAD 13.12.2022 06:43
Normalt brukar RS-viruset orsaka en epidemi vartannat år, under ojämna år. Men den här gången ser coronaviruset ut att ha blandat bort korten.
 – Epidemin är i gång nu, och antalet patienter som vårdas med RS-viruset på HUS barnavdelningar är ungefär tjugo. Antalet har legat mellan 15 och 20 i ungefär tre veckor nu, säger barninfektionsläkaren Tea Nieminen vid Nya barnsjukhuset vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Då coronapandemin stängde ned samhället våren 2020 upphörde viruset att spridas tvärt. I fjol höstas var epidemin i stället ovanligt häftig, med ungefär dubbelt så många inlagda under den värsta toppen som nu. 
I somras spekulerade de lärde om ifall viruset nu skulle hoppa över ett år i vanlig ordning, men så blev det inte. I stället ser epidemin lite annorlunda ut än normalt.
– Nu har vi också lite större barn på sjukhus, medan det tidigare mest varit fråga om spädbarn. Det hänger säkert ihop med att det är fler som inte exponerats för viruset under pandemin. Det finns de som inte kommit i kontakt med viruset under de tre senaste åren, säger Nieminen.
RS-viruset orsakar inflammation i de nedre luftvägarna hos nyfödda, spädbarn och småbarn. Orsaken till att en del kan behöva sjukhusvård är för det mesta andningssvårigheter. För större barn och vuxna orsakar viruset bara lindriga förkylningssymtom.

Kraftiga epidemier i Europa

I flera europeiska länder och USA har RS-viruset gett upphov till kraftiga epidemier i år. I Tyskland har man talat om en ”katastrofal situation” och Frankrike har sjösatt en nödplan för att kunna ta hand om alla RS-sjuka barn som behöver sjukhusvård.
I Frankrike talar man om en trippelepidemi då RS-viruset, coronaviruset och säsongsinfluensan grasserar samtidigt.
Nieminen ger ändå lugnande besked.
– Hjälp finns att få och barnen tillfrisknar nog. Det handlar om att ge andningsstöd och extra syre till exempel. Under hela min karriär kan jag inte minnas att ett enda spädbarn skulle ha dött av RS-virusinfektion.
Flera infektioner samtidigt är inte heller något att vara orolig för, anser Nieminen.
– Det är ingenting ovanligt, och behöver inte innebära desto svårare symtom. Men visst kan det dra ut på tiden om man får två infektioner lite efter varandra.
Någon ”katastrofal situation” är det inte frågan om i Finland, även om epidemin pressar sjukvården som annars också lider av personalbrist.
– Visst är det tajt, vi har inte så mycket vårdpersonal som vi skulle behöva. Men åtminstone tillsvidare har vi inte behövt styra om så att icke-brådskande operationer skulle ha skjutits upp. 
Vanligtvis tar RS-epidemin ett par månader,  och den har nu hållit sig på ungefär samma nivå i tre veckor.
– Jag är hoppfull om att läget lugnar ned sig under julhelgen så att epidemin börjar vara över efter det. Men det återstår att se, säger Nieminen.

ANDRA LÄSER