Han får inte ta sin hustru och barnen till tryggheten

För drygt två år sedan flydde Saber Alrubaye för sitt liv och lämnade efter sig hustru och två små barn i Irak. Tanken var att återförenas i trygghet så fort som möjligt. Han fick stanna i Finland, men hustrun och barnen gömmer sig nu på hemlig ort i Irak. Till Alrubaye i Finland får de inte flytta med mindre än att han tjänar 2 600 euro i månaden – netto.

Utan familjen är det ingen mening med att vara här, säger Saber Alrubaye. Hem till Irak kan han ändå inte åka, anser Migrationsverket.
Jenny Bäck
18.01.2018 05:45
På våren och sommaren 2016 gjordes en rad skärpningar i utlänningslagen som skulle komma att påverka Alrubayes och många andras liv i grunden. En av dem var att en person som får internationellt skydd i Finland – alltså asyl eller alternativt skydd – i fortsättningen måste kunna försörja de familjemedlemmar som hen vill återförenas med. Undantaget från försörjningskravet är familjemedlemmar till dem som fått asyl, ifall de lämnar in ansökan om familjeåterförening inom tre månader från asylbeslutet.
Men de som likt Alrubaye får alternativt skydd måste kunna försörja sina familjemedlemmar från dag ett. För Alrubaye innebär det ett inkomstkrav på 2 600 euro netto i månaden för att han ska få hit sin fru och sina 4- och 6-åriga barn.
Hemma i Irak jobbade Alrubaye som elektriker vid familjens eget företag, som var underleverantör för internationella styrkor och deras administration. Men en utdragen konflikt om ett landområde eskalerade sommaren 2015. Alrubaye och hans företag blev utsatta för stöld och utpressning av släktingar som är medlemmar i en milisgrupp. Under ett besök hos släktingarna blev Alrubayes bror ihjälskjuten men Alrubaye lyckades fly.
Det var inte nog med det, släktingarna kom också hem till Alrubaye och till broderns hus och sköt omkring sig på väggar och fönster. De ringde och hotade. Alrubaye drar fram telefonen och visar en video på det skottskadade huset. Att han polisanmälde händelserna hjälpte föga.
Alrubaye har dokumenterat ordentligt, han har visat upp broderns dödsattest, polisanmälan och bilder från hemmet bland annat. Migrationsverket anser att Alrubaye löper verklig fara om han återvänder till sitt hemland. Din rädsla är objektivt sett befogad, skriver Migrationsverket, och beviljar Alrubaye alternativt skydd och ett fyraårigt uppehållstillstånd.
Men sedan börjar de verkliga svårigheterna. Familjen åker till Turkiet för att lämna in en ansökan om familjeåterförening, trots att Alrubaye med ett färskt beslut om uppehållstillstånd och en tills vidare anspråkslös finskkunskap inte kommer upp till den inkomstnivå som krävs – en bit över en finländsk medellön. Frågan är om han någonsin kommer att göra det.
För besväret fakturerar Migrationsverket 860 euro och avslår ansökan.
– Men det är ju ingen mening med att vara ensam här. Livet är förstört, kort sagt, säger Alrubaye.
Han har inte vågat berätta om avslaget för frun och barnen. För någon vecka sedan lämnade han in besvär över beslutet, och halmstrået är nu att förvaltningsdomstolen river upp det. Redan i den ursprungliga ansökan hänvisar han till familjens säkerhet som ett skäl att avvika från försörjningskravet, för det var inte slut på eländet då Alrubaye flydde.
I höstas skedde en incident utanför familjens hus, som sannolikt var ett kidnappningsförsök riktat mot barnen, något som släktingarna hotat med. Efter det stacks huset i brand en kväll och en av sönerna fick brännskador. Alrubaye har bifogat ett intyg från sjukhuset och bilder på den skadade pojken till ansökan om familjeåterförening, men Migrationsverket har inte identifierat sådana vägande skäl eller indikationer på barnets bästa som nämns i utlänningslagen: "I ett enskilt fall kan avvikelse göras från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om ett barns bästa kräver det", står det i 39:e paragrafen.
Enligt beslutet har paragraferna om barnets bästa, som finns inskrivna i såväl FN:s barnkonvention som utlänningslagen, beaktats i beslutet. Också rätten till skydd för familjelivet, som nämns i artikel åtta i Europarådets människorättskonvention, har beaktats. Men: "Det finns ett godtagbart skäl att begränsa familjelivet i Finland eftersom de sökandes utkomst inte är tryggad i enlighet med utlänningslagen", skriver Migrationsverket.
Efter att familjens hus stacks i brand i höstas har mamman och barnen flyttat omkring, och bor nu på hemlig ort för att undgå upptäckt. Barnen är nedstämda och vaknar på nätterna av mardrömmar.
– Nu är de bara hemma hela dagarna för de är rädda för att någonting ska hända. Min fru är jättetrött. Det är tungt, fysiskt och psykiskt.
Alrubaye visar med handen hur små barnen var då han flydde från Irak. Den ene har haft svårt att känna igen honom under samtalen över nätet. Men nu går det inte att hålla kontakt så ofta heller, nätet fungerar inte där familjen bor och de är tvungna att åka en bit bort för att få tillgång till internet.
– Barnen frågar varje gång när vi ska bo tillsammans igen, när jag kommer hem eller när de får komma hit. Jag har visat genom telefonen hur vårt nya hem ser ut. Men nu har jag inte berättat om avslaget, jag vet inte vad jag ska säga. De har det jättesvårt nu, vad skulle hända om jag berättar? säger Alrubaye.
Under tiden studerar han finska så mycket han kan för att kunna hitta ett jobb.
– Att hitta ett jobb är nu målet. Jag kan ta vilket jobb som helst, bara familjen får komma hit.

Så mycket krävs för familjeliv

Enligt bestämmelserna om försörjningsförutsättning ska den som vill förenas med familjen i Finland kunna uppvisa en inkomst på 1 000 euro per månad för sig själv. Den andre vuxna, alltså maken, höjer inkomstkravet med 700 euro till 1 700 euro per månad netto.
För en minderårig familjemedlem läggs 500 euro till, så att en familj på två vuxna och ett barn måste förtjäna 2 200 euro netto per månad. Ytterligare ett barn innebär 400 euro till och en månadsinkomst på 2 600 euro netto.
För det tredje barnet lägger man till 300 euro, för det fjärde 200 euro och för det femte 100 euro. Ytterligare barn höjer inte inkomstkravet.
Inkomstkravet gäller alla utom dem som fått asyl om ansökan om familjeåterförening lämnas in inom tre månader efter asylbeslutet.

ANDRA LÄSER