Förarstrejk drabbar studentskrivningarna – reservera extra tid för resan

Helsingfors stads trafikverk förutspår hårt tryck på busslinjerna då metro- och spårvagnstrafiken står stilla på torsdag och fredag. För abiturienter som ska skriva språkprov på fredagen gäller det att reservera extra tid för resan.

Den som tänkt åka metro på torsdag och fredag får tänka om. HRT råder resande att samåka eller cykla.
Metro- och spårvagnsförarnas strejk lamslår stora delar av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen på torsdag och fredag. För abiturienter som ska skriva prov i långa språk på fredagsmorgonen innebär strejken en extra jobspost.
Till Brändö gymnasium i Helsingfors tar sig till exempel många studerande dagligen med metro. Rektor Mikael Nyholm är ändå inte orolig.
– Vi håller ett gruppmöte där vi går igenom läget, och vi förvarnar abiturienterna om att de måste beakta resetiden. Det är inte första gången det här händer under skrivningarna. Tidigare har studerandena ändå brukat hinna i tid, säger Nyholm.

Efter 12 är det kört

Provet börjar klockan nio på fredagsmorgonen.
– Fram till klockan tio går det bra att komma in, men efter det måste skolan kontakta Studentexamensnämnden i varje enskilt fall. Efter klockan tolv är det i praktiken kört, säger Nyholm.
Ingen ersättande kollektivtrafik ordnas på torsdag och fredag. Helsingfors stads trafikverk (HST) varnar därför för att rusning kan uppstå på busslinjerna, i synnerhet längs metrobanan.
Också vid Mattlidens gymnasium i metrobanans västra ända beaktar man specialarrangemangen.
– Många av våra studerande som brukar komma med metro måste tänka om. Vi kan inte göra så mycket annat än att informera abiturienterna, säger tf rektor Susanne Björkstén.

"Cykla eller samåk"

Både HST och Helsingforsregionens trafik (HRT) uppmanar resande att i mån av möjlighet samåka eller cykla på torsdag och fredag.
– Som provskribent måste man vara ute i god tid och planera sin morgon enligt vad som gäller. Familjer och kompisar brukar ofta ställa upp när det gäller att samåka, säger Björkstén.
Den övriga kollektivtrafiken i huvudstadsregionen fungerar som vanligt. På sin webbplats publicerar HRT listor över alternativa buss- och tågförbindelser för att guida den som vanligen brukar åka spårvagn eller metro.
Till Brändö kan man till exempel ta sig med busslinjerna 16, 500 och 510. Till Mattby går busslinjerna 143A, 146A, 147A, 164A 192 från Kampen. Bussarna 532 och 544 förbinder Mattby med Alberga, dit tåget går. Från Grankulla går tåget att kombinera med buss 533, och från Esbo centrum med bussarna 134, 136 och 531.
I HRT:s reseplanerare går det lättare att hitta en lämplig rutt igenom att välja bort alternativen metro och spårvagn under torsdagen och fredagen.
Spårvagns- och metroförarna återvänder till jobbet klockan 4 på lördagsmorgonen.

Bolagisering och förarstrejk

Torsdagens och fredagens strejk hänger ihop med bolagiseringen av Helsingfors stads trafikverk (HST), som stadsstyrelsen godkänt.
Enligt förslaget blir affärsverket ett kommunalt aktiebolag den 1 januari 2022.
Förarna protesterar mot att infrastrukturen för metrotågen enligt förslaget blir kvar i affärsverket, medan förartjänsterna skulle komma från det nya bolaget.
Förarna är oroliga för att deras ställning försämras, genom att kollektivavtalet byts ut då arbetsgivaren inte längre är staden utan bolaget.
Arbetstagarna har också påtalat brister i förfarandet under samarbetsförhandlingarna i samband med bolagiseringen.
Inom HST jobbar över 600 spårvagns- och metroförare.
Bolagiseringen av HST behandlas i Helsingfors stadsfullmäktige den 22 september.
Källor: HBL-arkiv, HST, JHL.

Alternativa förbindelser från metrostationerna

Mot Helsingfors: bussarna 143A, 146A, 147A, 164A, 192 till Kampen; bussarna 532, 544 till Alberga + tåg, buss 533 till Grankulla + tåg, bussarna 134, 136, 531 till Esbo centrum + tåg.
Mot Helsingfors: bussarna 118, 124, 125 (från plattform 1) eller 112 (från plattform 3) till Hagalund. Från Hagalund bussarna 550, 113, 114 till Alberga + tåg / buss 510 till Mejlans + buss mot centrum.
Till Mattby: buss 112 (från plattform 4).
Mot Helsingfors: buss 114 till Kilo eller Alberga + tåg, bussarna från Havsvindsvägen (hållplats Ängsmalmen) till Hagalund. Från Hagalund bussar 550, 114, 113 till Alberga + tåg / buss 510 till Mejlans + buss mot centrum.
Till Mattby: buss 112 från hållplats Ängsmalmen.
Mot Helsingfors: buss 510 till Mejlans + buss mot centrum. Bussarna 550, 113, 114 till Alberga + tåg.
Västerut: bussarna 111, 112 till Mattby. Buss 112 till mellanstationer.
Mot Helsingfors: buss 52 till Munksnäs, Södra Haga (Vichtisvägen) eller Hoplax station. (Spireavägen) + buss eller tåg mot centrum, buss 510 till Mejlans + buss mot centrum, bussarna 550, 555 till Alberga + tåg.
Västerut: bussarna 510, 550 till Hagalund + bussarna 111, 112 mot Mattby. Buss 112 till mellanstationer.
Mot Helsingfors: buss 52 från hållplats Otnäsbron till Munksnäs, Södra Haga (Vichtisvägen) eller Hoplax station. (Spireavägen) + buss eller tåg mot centrum. Buss 510 till Mejlans från hållplats Otnäsbron + buss mot centrum. Buss 555 till Alberga + tåg.
Västerut: buss 510 från hållplats Otnäsbron till Hagalund + bussarna 111, 112 till Mattby. Buss 112 till mellanstationer.
Mot centrum: buss 22 mot Rödbergen från hållplats Kopparuddsvägen på Storsvängen.
Mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken från Drumsövägen.
Mot centrum: buss 22 till Rödbergen; 21 till Kampen.
Västerut: buss 104 mot Gäddviken; från Gräsviken (hållplats Västerleden) bussarna 143A, 146A, 147A, 164A mot Esboviken.
Mot centrum: buss 21 till Kampen.
Västerut: bussarna 21, 22 till Drumsö. Bussarna 143A, 146A, 147A, 164A längs Västerleden mot Esbo från hållplats Västerleden på Porkalagatan.
Till Esbo: A-, E-, L-, U-, X- eller Y-tåg på strandbanan + buss från Böle, Alberga eller Esbo centrum; bussarna 143A, 146A, 147A, 164A från Kampens närtrafikterminal.
Österut: bussar mot Sörnäs.
Till Östra Helsingfors: K- eller I-tåg på stambanan + buss från Böle, Malm eller Dickursby. A- eller P-tåg till Ilmala + buss 57 till Gårdsbacka. Bussarna 71, 78 från Järnvägstorget till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka.
Västerut: bussarna mot Järnvägstorget.
Österut: bussarna mot Sörnäs längs Tavastvägen. Buss 16 till Brändö, buss 55 till Fiskehamnen; bussarna 71-77, 711-788 till Vik + 79 till Igelkottavägen och Hertonäs, bussarna 71, 78 till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka, bussarna 73, 74 till Gamla Helsingevägen (Malm) + buss 560 till Nordsjö.
Västerut: bussarna mot Järnvägstorget; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer från hållplatsen Tågvägen.
Österut: bussarna 500, 510 från hållplatsen Tågvägen till Östra centrum och Hertonäs, bussarna 71-77, 711-788 till Vik + 79 till Igelkottsvägen och Hertonäs, bussarna 71, 78 till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka, bussarna 73, 74 till Gamla Helsingevägen (Malm) + buss 560 till Nordsjö.
Västerut: bussar 16, 55 till Järnvägstorget, bussar 59, 500, 510 till Böle + tåg, buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer, bussar längs Tavastvägen till Järnvägstorget.
Österut: buss 500 till Östra centrum och 510 till Hertonäs.
Västerut: buss 16 till Järnvägstorget från Svinhufvudsvägen, bussarna 500, 510 till Böle från Österleden + tåg, buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer.
Österut: bussarna 81, 510 till Hertonäs, buss 500 till Östra centrum.
Västerut: Bussarna 500, 510 till Böle + tåg, buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer, buss 79 till Malm + tåg.
Österut: bussarna 80, 82(B) till Östra centrum, buss 79 till Ladugården + buss 57 till Gårdsbacka, buss 79 till Vik + buss 506 till Kvarnbäcken, buss 500 till Östra centrum från hållplats Snickareporten.
Västerut: buss 500 via Hertonäs till Böle från Sågaregatan + tåg, buss 79 till Hertonäs, buss 81 till Hertonäs och Brändö (från Rävvägen), buss 79 till Malm + tåg.
Österut: buss 79 till Ladugården + buss 57 till Gårdsbacka, buss 79 till Vik + buss 506 till Kvarnbäcken, buss 500 till Östra centrum från Sågaregatan.
Västerut: buss 500 till Böle + tåg, buss 550 till Åggelby (Borstmakarv.) + tåg, buss 54 till Bocksbacka + tåg; buss 554 eller 561 till Malm + tåg.
Till Hertonäs: bussarna 80, 82(B), 500.
Till Botby gård: bussarna 95, 97, 831-844.
Mot Nordsjö: buss 98 till Rastböle + buss 560.
Till Gårdsbacka: bussarna 94, 95.
Till Mellungsbacka: bussarna 95, 97.
Västerut: bussar 95, 97, 831-844 till Östra centrum + buss 500 till Böle + tåg, från Ring I buss 54 till Bocksbacka + tåg / bussarna 554, 561 till Malm + tåg.
Till Nordsjö: från Östra centrum buss 98 till Rastböle + buss 560.
Till centrum: buss 560 till Malm + tåg.
Till Östra centrum: buss 98.
Till Nordsjö: buss 560.
Till centrum: buss 560 till Malm + tåg.
Till Östra centrum: buss 560 till Rastböle + buss 98.
Till Mellungsbacka: buss 560.
Till centrum: från metrostationen buss 506 till Böle + tåg, från Ring I buss 54 till Bocksbacka / bussarna 554, 561 till Malm + tåg.
Till Östra centrum: buss 92 från metrostationen; bussarna 54, 554, 561 från Ring I.
Till centrum: buss 560 till Malm + tåg, buss 57 till Vikstranden + bussarna 71, 78 till Järnvägstorget; buss 57 till Ilmala + tåg.
Till Östra centrum: bussarna 94, 95.
Till Mellungsbacka: buss 560.
Till centrum: buss 560 till Malm + tåg, buss 570 till Dickursby + tåg.
Till Östra centrum: bussar 95, 97(V).
Till Gårdsbacka: buss 560.
Källa: HRT

ANDRA LÄSER