Pfizer-Biontech vill testa coronavaccin på finländska barn – "Osannolikt med överraskande biverkningar"

Kring 300 barn i Finland söks till ett internationellt forskningsprojekt som ska utreda om Pfizer-Biontechs coronavaccin kan ges till barn under 12 år.

Enligt Mika Rämet, ansvarig forskare och ledande professor vid Tammerfors universitets vaccinforskningscenter, är det inte ovanligt med klinisk vaccinforskning på barn i Finland. Vid Tammerfors universitet har man forskat i vacciner för barn i drygt tjugo år.
Jeanette Östman/SPT
07.06.2021 20:45 UPPDATERAD 08.06.2021 06:43
Mika Rämet, ansvarig forskare och ledande professor vid Tammerfors universitets vaccinforskningscenter, leder den finländska delen av projektet som beställts av läkemedelsbolaget Pfizer-Biontech.
– Vi tar inte ställning till om man ska eller inte ska vaccinera barn. Vi utreder endast eventuell nytta och skada med att ge Pfizer-Biontechs vaccin till barn under 12 år.
Under fas 1 av projektet undersökte man den lämpliga dosen vaccin för barn i olika ålder. Nu i fas 2, som inleddes på måndagen, vill man testa vaccinets effektivitet och eventuella biverkningar.
För att det ska lyckas efterlyser man 300 finländska barn vars föräldrar låter dem vaccineras mot coronaviruset. Totalt deltar över 4 500 barn i det internationella projektet.
– Vaccinet är detsamma som ges till vuxna och det ges i två doser med tre veckors paus. De barn som får placebo under testfasen erbjuds senare det riktiga vaccinet.

Möjligt vaccin från årsskiftet

Enligt Mika Rämet har hundratals miljoner doser av Pfizer-Biontechs vaccin getts globalt. Även gravida har fått det utan att man har kunnat observera skador på fostret.
I Finland har 15 000 vaccindoser getts till personer under 20 år, merparten av dessa har fått Pfizer-Biontechs vaccin.
–  Det är sällsynt att man gett så många doser av ett vaccin redan innan man inleder testning på barn. Därför ser jag det som ytterst osannolikt att vi upptäcker överraskande biverkningar nu, säger Rämet.
Till de hittills kända biverkningarna hör bland annat ömhet kring området där injektionen getts, feber, illamående och huvudvärk.
Barnen följs upp under två år men de första resultaten väntas redan till årsskiftet.
–  Om allt går väl kan det finnas ett vaccin att erbjuda barn i ålder 5–12 år efter årsskiftet.
På frågan om det är lätt eller svårt att hitta deltagare svarar Rämet så här:
– Finländarna har en positiv grundinställning till vaccin och klinisk vaccinforskning. Ett beslut om att låta sitt barn delta i forskningen kan underlättas av att många vuxna fått vaccinet, många av dem själva föräldrar, och inte upplevt några svåra biverkningar.

"Ligger i finländarnas intresse"

Enligt Mika Rämet är det inte ovanligt med klinisk vaccinforskning på barn i Finland. Vid Tammerfors universitets vaccinforskningscenter har man forskat i vacciner till barn i drygt tjugo år.
Till de större forskningsprojekten hör vaccin mot rotavirus, som orsakar magsjuka med diarré och kräkningar, och som numera ingår i det nationella vaccinprogrammet.
– Det ligger i finländarnas intresse att man bedriver klinisk forskning kring vaccin även i Finland, säger Rämet.
– När beslutsfattarna ska ta ett beslut om att eventuellt ge vaccin till barn under 12 år är det en fördel att en betydande del av forskningen gjorts i Finland, av pålitliga aktörer och där man vet att resultatet är applicerbart på finländska förhållanden.

Coronavaccin för barn

Mejlans vaccinforskningscentrum vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Tammerfors universitets vaccinforskningscentrum deltar i ett globalt forskningsprojekt som gäller coronavaccin för barn.
Projektet finansieras av läkemedelsbolaget Pfizer och man använder Pfizer-Biontechs vaccin.
Över 4 500 barn ska rekryteras till forskningen i USA, Polen, Spanien och Finland. I Finland rekryteras kring 300 barn.
Tammerfors universitet efterlyser barn i åldern 6 månader–11 år, Mejlans efterlyser barn i åldern 6 månader–4 år.
Det aktuella arbetet inleddes på måndagen. De första resultaten väntas kring årsskiftet. Uppföljningen pågår i två år.
För närvarande vaccineras inte barn under 16 år i Finland.
Enligt nuvarande forskning är coronaviruset inte lika farligt för barn som för vuxna.
Barn kan ändå sprida viruset. Genom att vaccinera barn hoppas man kunna hindra spridningen.

Så här går undersökningen till

Barnet ska vara friskt. Barn med exempelvis en autoimmun sjukdom eller medicinering som påverkar immunförsvaret kan inte delta.
Barnen delas in i olika åldersgrupper: 6 månader–2 år, 2-5 år, 5–11 år.
Föräldrarna ska ge sitt samtycke till och förbinda sig till att barnen deltar under hela uppföljningstiden som är två år.
I processen ingår bland annat besök vid en klinik som forskarna samarbetar med och uppföljning hemma, där föräldrarna antecknar eventuella biverkningar i en digital blankett.
Klinikerna finns i Helsingfors, Esbo, Träskända, Åbo, Tammerfors, Björneborg, Seinäjoki, Uleåborg och Karleby.
Innan den första dosen vaccin eller placebo ges tas ett blodprov för att forskarna ska kunna följa med effekterna av vaccinet. Nya blodprov tas an efter för att följa med vaccinets effekt.
Efter tre veckor ges den andra dosen. Efter sex månader erbjuds de som fått placebo chansen att få det riktiga vaccinet.
Den totala uppföljningsperioden är två år.
Tammerfors universitets vaccinforskningscenter samarbetar med flera olika läkemedelsmärken.

ANDRA LÄSER