En nordisk förbundsstat tryggar framtidens ekonomi

En framgångsrik förbundsstat skulle inverka positivt på finansmarknadernas förtroende för Norden.

28.01.2017 05:58 UPPDATERAD 28.01.2017 10:55
Förmånligare statslån, nya globala nordiska varumärken och ett ökat intresse hos utländska investerare är bara några av möjligheterna en nordisk förbundsstat kunde föra med sig. Den nationella politikens begränsade manöverutrymme bleknar i ljuset av den ekonomiska potential Norden som förbundsstat öppnar upp.
De grundläggande likheterna och täta kontakterna mellan de nordiska länderna borgar för en förbundsstat med en framgångsrik demokratisk, ekonomisk och kulturell integration. Förutom avskaffandet av gränshinder för nordiska medborgare och nordiskt näringsliv, kunde ett förenat Norden också dra nytta av en gemensam skatte- och välfärdspolitik.
Den internationella uppmärksamheten för ett förbundsstatsprojekt i kombination med de nya förbundsstatsstrukturerna kunde gynna Norden ekonomiskt på flera olika plan och trygga välfärden för en lång tid framåt. Exemplen är många och omfattar både den privata och offentliga sektorn.
En rätt utformad och framgångsrik nordisk förbundsstat skulle i omvärldens ögon befästa och förstärka den profil av modernitet och progressivitet som Norden redan äger. Politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt ledarskap går hand i hand. Förbundsstaten Norden skulle underbygga nordiska varumärken på den globala marknaden. Även internationella investerare skulle lockas av möjligheterna att investera i ett enat Norden och i såväl gamla som nya nordiska varumärken. Norden kunde på lång sikt tjäna miljarder på statsobligationer med negativ ränta. I en osäker värld är det många som gärna betalar för att säkra sina pengar med hjälp av en trygg statsbildning.
Exempelvis tjänar den tyska staten för tillfället miljarder på att långivare betalar en negativ ränta för tyska statsobligationer. En framgångsrik förbundsstat skulle inverka positivt på finansmarknadernas förtroende för Norden. Därmed skulle de nordiska staterna kunna tjäna stora summor på att sälja sina statsobligationer till en förmånligare ränta i jämförelse med nuvarande statsobligationer.
Utsikten att bedriva keynesiansk politik på förbundsstatsnivå är ytterligare en stor möjlighet. De grundläggande likheterna mellan de nordiska länderna och den växande nordiska rörligheten gör att förbundsstaten skulle ha goda möjligheter att framgångsrikt kombinera socialpolitiska investeringar med storsatsningar på infrastruktur.
De nordiska fackförbunden har nyligen uttryckt en önskan om en gemensam nordisk representation i G20. Förbundsstaten Norden skulle ha en given plats i G20 och där ges möjligheten att lyfta fram den nordiska modellen, i vilken både fria marknader och en hög facklig organisationsgrad ingår. Mera trygghet och bättre löneutveckling för arbetstagare i de tidigare u-ländernas tillväxtekonomier skulle inte bara lätta på migrationstrycket från syd utan också skapa incentiv för de internationella företagen att sluta betrakta lönenivåerna som den primära konkurrensfördelen när de fattar sina investeringsbeslut. Även detta öppnar för nya investeringar i Norden.
Ett förbundsstatsbygge kunde skapa jobb, tillväxt och stabilitet i den nordiska ekonomin i årtionden. Under tidigare århundraden motsatte sig de europeiska stormakterna nordiska förbundsstatsambitioner. Nu finns det däremot ett behov av och en efterfrågan på ledarskap och pionjärer som trotsar den rådande nationalistiska trenden och fungerar som vägvisare för djupgående samarbete och integration över statsgränserna.
Opinionsundersökningar visar att förbundsstatsidén har ett brett understöd hos den nordiska allmänheten. De nordiska medborgarna har redan under en längre tid varit intresserade av förbundsstatens ekonomiska och sociala potential. Nu är det dags också för de politiska partierna att delta i diskussionerna.

Viktor Kock

ordförande, Finlands svenska socialdemokrater rf (FSD)

Christian Sourander

verksamhetsledare, tankesmedjan Yggdrasil.fi

ANDRA LÄSER