Inbrotten i sommarstugor har ökat kraftigt – polisen uppmanar till beredskap

Polisen uppmanar sommarstugeägare att förebygga inbrott och rapportera misstänkta inbrottstjuvar.

När gränsrestriktionerna gällde minskade antalet utländska misstänkta men när gränserna öppnades började antalet utländska misstänkta öka igen, uppger Polisstyrelsen.
Slutet av sommarsäsongen är början på säsongen för inbrott i fritidsbostäder. Tomma stugor utsätts lätt för inbrott, påminner Polisstyrelsen.
Sommarstugeägare kan skydda sin fritidsbostad genom att skaffa bättre lås och övervaknings- och larmutrustning samt öka belysningen.
Grannar och i synnerhet de som är fast bosatta på orten spelar också en nyckelroll.
"Alla observationer av främmande personer hjälper polisen att reda ut inbrott. Om du lägger märke till något misstänkt på stug- och skogsvägar ska du skriva upp registernumren på eventuella fordon och informera polisen om dem per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på polisens webbplats under rubriken Tipsa polisen", säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen i ett pressmeddelande.

Nästan dubbelt så många inbrott

Polisstyrelsen uppger att antalet inbrott både minskat och ökat under undantagsförhållandena.
Under januari–juni ökade antalet egendomsbrott mest, i synnerhet inbrott i fritidsbostäder.
"I år begick man 46 procent fler inbrott i sommarstugor fram till början av juli jämfört med året innan. Polisen registrerade 716 anmälningar om inbrott i sommarstugor, medan 490 anmälningar registrerades i fjol", säger Pöyhönen.
Coronarestriktionerna medförde att personer från Nyland inte kunde åka till sina stugor i mars–april. Tomma stugor utsätts lätt för inbrott. Å andra sidan tillbringade många mera tid i sina stugor på grund av distansarbete, så inbrottstjuvarna kom inte åt deras stugor.
Pöyhönen beskriver ett brett spektrum av förövare, från lokala personer med missbruksproblem till rörlig brottslighet. När gränsrestriktionerna gällde minskade antalet utländska misstänkta, men när gränserna öppnades började antalet utländska misstänkta öka igen.

Så förebygger du inbrott i sommarstugan:

Kom överens med de som vistas i området om att vara uppmärksam på eventuella misstänkta personer. Informera polisen vid behov.
En brottsling som blir upptäckt ger sig ofta i väg.
Plocka bort allt av värde. Lämna inget som är lätt att sälja vidare som vapen, alkohol, elektronik eller arbetsmaskiner, kvar.
Om du är tvungen att lämna värdefull egendom i stugan, fotografera egendomen och skriv upp eventuella identifikationsuppgifter.
Låt gardinerna vara öppna. Då kan en tjuv se att det inte finns något att stjäla i stugan.
Inbrottslarm och övervakningskameror samt dekaler och skyltar som upplyser om dem avskräcker.
Ploga inte vägen till stugan i onödan.
Ta bort postlådan.
Källa: Polisstyrelsen
ANDRA LÄSER