Trygga visitkort av stabila namn

Helsinki Contemporarys pågående grupputställning är en snabb introduktion till sex av galleriets visuellt karaktäristiska konstnärer. Känslomässigt berörande upplevelser saknas i den traditionellt utformade helheten, men detaljer och texturer finns det gott om.

Rejäla färgpaneler kännetecknar Rauha Mäkiläs målningar. Här Bathhouse (2021).
Selected Works består, precis som namnet förtäljer, av ett urval konstverk skapade av ett antal olika personer. Helsinki Contemporarys grupputställning inkluderar nya verk av Ville Andersson, Lukas Göthman, Tuomas A. Laitinen, Heidi Lampenius, Rauha Mäkilä och Perttu Saksa. Samtliga är förknippade med galleriet, och som ytlig presentation av det slags konstnärer Helsinki Contemporary representerar är det en helgjuten om än trygg helhet. Det finns varken visuellt eller tematiskt någon omedelbart skönjbar logik i urvalet, vilket i själva verket är ett angenämt grepp i just denna situation. Som introduktion till de medverkande konstnärerna fungerar det nämligen utomordentligt, för var och en har en så pass särpräglad stil att kontrasterna verken emellan får det individuella att framträda.

ANDRA LÄSER