Tillräckligt med syre i maskerna

Syrgasmaskerna på flygen har syre för 10-20 minuter. Det räcker.

Syrgasmasken ska sättas på så snart den fallit ned automatiskt vid en tryckförändring i flygplanet.
TT
21.10.2018 07:00
Inför varje start visar flygpersonalen hur syrgasmaskerna fungerar i händelse av att kabintrycket sjunker i flygplanet. Syrgasen räcker till mellan tio och 20 minuter. Man kan tycka det är lite, men det är tillräckligt för att piloterna ska kunna ta ned planet till en säker höjd så att trycket jämnas ut. Det tar mellan 30 sekunder och en minut innan man förlorar medvetandet vid en tryckförändring, innan dess ska man hinna säkerställa sin egen mask innan man hjälper andra, skriver brittiska Express Travel.

ANDRA LÄSER