Vandaunga är lata med att ta coronavaccin

Omkring 70 procent av de unga i åldersgruppen 12-34 år i Vanda har tagit sin första spruta coronavaccin. Det är betydligt färre än i grannkommunerna Helsingfors och Esbo där andelen är uppe i 80 procent.

Vanda satsar nu resurser för att nå ut till de unga som ännu inte tagit sitt första vaccin.
15.09.2021 15:25
Det är en utmaning att nå en del av de unga i åldern mellan 12 och 34 år och att förmå dem att låta vaccinera sig mot corona, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.
Staden har försökt göra det lätt för dem som vill låta vaccinera sig. Dels finns det gott om lediga vaccintider, dels finns det gott om popup-vaccineringar på ställen där Vandaborna rör sig.
– Vi kommer också att erbjuda möjligheter till vaccination vid olika evenemang, till exempel vid den marknad som ordnas i Korso på söndagen. Dessutom planerar vi fler popup-punkter till exempel i köpcentren Jumbo och Myyrmanni. De här möjligheterna är tänkta speciellt för de unga, säger Viljanen.
Vandas stadsdirektör har ingen förklaring till att vaccinationsnivån i staden ligger under den i grannstäderna. Det kan bero på att Vanda är en så pass internationell stad att informationen inte når alla som borde få den, tror hon. Men samtidigt jobbar staden hårt med att få ut information på så många språk som möjligt.
Biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö uppger att Vanda håller på och sammanställer en exaktare statistik på var de unga låter bli att vaccinera sig, för att skapa sig en helhetsbild av situationen. Han tror att ett skäl till skillnaderna i vaccineringsgrad mellan kommunerna kan vara att befolkningen i Vanda är yngre än på annat håll och att ungdomen länge trodde att corona var ett virus som inte kunde drabba dem.
– Det är viktigt att förstå att corona kan drabba alla. Den som är vaccinerad kanske inte ens märker att den blir smittad, men en ovaccinerad människa riskerar att hamna på sjukhus oberoende av ålder. Att låta vaccinera sig är en billig livförsäkring, säger Aronkytö.
Vanda koncentrerar sig nu på att nå ut med vaccinet till så många som möjligt. Ritva Viljanen glädjer sig åt att incidensen i staden sjunker och att utvecklingen går åt rätt håll. Smittspårningen fungerar också igen efter några besvärliga veckor.

ANDRA LÄSER