Politiker ger inte upp Kronbroprojektets sista spårvägssnutt

Det politiska stödet för de dyra Kronbroarna står fast trots en svällande budget. Stadsstyrelsen ville inte heller slopa den korta sista slinga på Degerö som av kostnadsskäl ströks i beredningen.

Den längsta av Kronbroarna skulle med sina 1,2 kilometer passera Replotbron i Korsholm och bli Finlands längsta bro. Replotbron är 1 045 meter lång.

Helsingfors stadsfullmäktige får en tung fråga på sitt bord i höst, då jätteprojektet Kronbroarnas framtid ska avgöras. De tre broarna ska göra det möjligt att åka spårväg, cykla eller gå mellan Degerö och centrum.

På måndagskvällen sa den nytillträdda stadsstyrelsen ja till att broarna och spårvägen som ska gå från Degerövägen till Hagnäs får kosta 326 miljoner euro.

Beräkningen för hur mycket bygget skulle kosta har skruvats upp med åtskilliga miljoner tidigare under sommaren.

Inget stöd för att förkorta spårvägen

Som en sparåtgärd var tjänstemännens förslag att slopa den sista 1 kilometer långa spårvägsslingan på Degerö, mellan köpcentret i Uppby och Ilomäkivägen. Den skulle enligt beredningen kunna förverkligas i ett senare skede.

Spårvägssnutten har beräknats kosta drygt 20 miljoner euro tillsammans med anslutande projekt. Enligt den grova kalkylen skulle sträckan dra ner på nyttan i förhållande till kostnaderna för hela projektet.

Nyttokostnadstalet – som visar hur stor nyttan är i förhållande till utgifterna – sjönk redan i och med kostnadsökningen. Då talet är 1 är nyttan och kostnaderna lika stora.

Det beräknas nu till 0,45, då den ursprungliga beräkningen gav ett tal på 0,66. Tar man med Uppbyslingan sjunker nyttokostnadstalet till 0,40.

Men stadsstyrelseledamöterna var ändå av annan åsikt än tjänstemännen. På initiativ av Paavo Arhinmäki (VF), med understöd av Daniel Sazonov (Saml) ska tjänstemännen utreda vad det skulle kosta att anlägga Uppbyslingan i samma veva, jämfört med vad det kostar att skjuta upp den till senare.

Dessutom ska man utreda om det är ändamålsenligt att bygga slingan på samma gång som resten av projektet. Arhinmäkis motförslag godkändes enhälligt.

En motivering för motförslaget är att det borde finnas fakta att utgå från om man fattar ett beslut om att förkorta spårvägen.

– Det är ett förståeligt sätt att skära i kostnaderna, men för att kunna göra en jämförelse behövs tilläggsutredning. Min slutliga åsikt om Uppbyslingan slås fast först då vi har alla fakta på bordet, säger Daniel Sazonov, som understryker att motförslaget inte är ett beslut om att låta bygga den sista spårvägsstumpen.

Marcus Rantala (SFP) resonerar i liknande banor, trots att han motsätter sig projektet som helhet på grund av de höga kostnaderna. Han är dock förhållandevis ensam med sitt motstånd. Hans förslag på att staden skulle se på alternativ till broarna, som färjor, elbussar eller en snabbspårväg från Hertonäs, fick inget stöd av de andra medlemmarna.

– Jag tycker att broprojektet i grunden är en dålig idé. Men om det ändå blir av är det ändå bättre att utreda vad det kostar om man bygger allt på en gång, så det inte blir nya negativa överraskningar om man tar upp Uppbysträckan i ett senare skede, säger Rantala.

SDP:s stadsstyrelsemedlem Elisa Gebhard vill inte rista sin åsikt om Uppbyslingan i sten innan hon sett de slutliga kostnadskalkylerna. Men hon är positiv till utredningen.

– Jag förhåller mig till tilläggsutredningen med öppet sinne. Men man ska ha vägande skäl om man förkortar banan.

Sazonov, understödd av Rantala, hade också med ett motförslag om att utreda om man kan öka brons användningsgrad genom att tillåta andra utsläppsfria fordon på den. Förslaget röstades ned med rösterna 9-5.

Brett stöd

Såväl Rantala som Gebhard och Sazonov bedömer att stödet för Kronbroarna är så stort att projektet lär klubbas igenom i fullmäktige senare i höst.

Detta trots kostnadsökningen – som ska utredas av KPMG som också granskar de olika skeendena av beslutsfattandet.

Sazonov anser det beklagligt att budgeten sväller, men ställer sig likväl bakom projektet. Han ser det som ett löfte från staden till dem som bosatt sig i Kronbergsstranden – ett område som vuxit på premissen att staden kommer att förbättra förbindelserna till centrum.

– Det är ohållbart att politikerna tar ställning till kostnadskalkyler som sedan skenar i väg. Men staden måste också agera förutsägbart, och man har tidigare på sätt och vis lovat att bron blir av.

SDP:s stadsstyrelsemedlem Elisa Gebhard resonerar på samma sätt.

– Kronbergsstranden är redan många människors hem. Det här är ett projekt som vi inte kan backa från och jag har tilltro till att fullmäktige kommer att ta projektet i mål, säger Gebhard.

Under kvällen godkände stadsstyrelsen också en överskridning av anslagen för de anslutande byggena till Kronbroarna. Det är frågan om en överskridning på 17,4 miljoner euro i det här årets budget. De anslutande byggena består bland annat av att fylla ut strandlinjen i Hagnäs, bygga en ny bro över Brobergssundet och av arbeten i Kronbergsstranden.

Kronbroarna går nu vidare till Helsingfors stadsfullmäktige. Ett tidigare fullmäktige har godkänt ett maxtak på kostnaderna, men broarna blir dyrare än tänkt. Man uppskattar att hela projektet med alla anslutande byggen har en prislapp på över 800 miljoner euro.

Läs också: "Ofattbart att kostnaderna för stora trafik- och byggprojekt stiger så här dramatiskt"

Jätteprojektets prislapp

Kostnaderna för hela det projekt som går under namnet Kronbroarna har växt med åren. År 2016 tänkte man sig att spåravsnittet samt materialanskaffningen och hybridkvarteret med depån på Degerö sammanlagt skulle kosta 380 miljoner euro.

De anslutande byggena skulle kosta 50 miljoner euro, vilket då gav en slutsumma på 430 miljoner euro.

I juni reviderades kostnaderna för spåravsnittet, materialet och hybridkvarteret, vilket gav en totalsumma på 819 miljoner euro.

Projektet har dock spjälkats upp i flera delar. I det här skedet har stadsstyrelsen därför bara tagit ställning till bygget av spårväg och tre broar mellan Hagnäs och Degerövägen, vilket ska kosta 326 miljoner euro.

Därtill begärde stadsstyrelsen en noggrannare utredning av kostnaderna för att dra spårvägen vidare till Ilomäkivägen i Uppby. Den hade strukits som sparåtgärd i beredningen och kostar enligt en tidigare grov beräkning 20 miljoner euro.

Beslutet om spårvägsbygget mellan Hagnäs och järnvägsstationen fattas i ett senare skede. Den har beräknats kosta kring 10 miljoner med anslutande byggen.

Projektet genomförs genom så kallade allians- och konsortiemodeller, vilket betyder att ansvaret är uppdelat på staden och dess samarbetspartner.

Alliansen för Kronbroarna bygger själva spårvägen och den kortaste av de tre Kronbroarna, Havshagsbron. Medlemmarna i alliansen består av Helsingfors stad, YIT, NRC, Ramboll, Sweco Infra & Rail samt Sitowise.

De två längsta broarna, Finkes bro och Kronbergsbron, byggs av ett konsortium bestående av YIT och Kreab.

ANDRA LÄSER