Hotfull, ärlig Rysslandsbild

Putins Ryssland är inte en behaglig granne och Finland uppmanas i en oförskönad rapport att på alla plan stärka försvarssamarbetet med västliga kompanjoner.

Utrikespolitiska institutet publicerade på tisdagen en rapport om Ryssland som inte blundar för någonting. Sällan om ens någonsin har situationen i Ryssland och förhållandet mellan Ryssland och Finland i en officiell finländsk publikation analyserats och beskrivits så öppet, oblygt och oförskönat som i den här rapporten om "Rysslands förändrade roll i Finlands närområde".
Statsrådet står inte direkt bakom texten, men den styrgrupp som statsrådets kansli har utnämnt har enhälligt stött publiceringen av rapporten.
Den som läser rapporten har svårt att längre se Finland som ett land där något som kunde kallas finlandisering fortsättningsvis pågår. Texten är minsann inte hukande.
Bilden som målas upp av vårt stora östra grannland är inte vacker, närmast skrämmande. Det som många har befarat och trott men som från offentligt håll inte nödvändigtvis sagts får nu sin bekräftelse.
Rysslands ekonomi är dålig och blir sakta men säkert allt sämre eftersom inga ekonomiska reformer görs trots stora strukturella problem. Ekonomin baseras fortsättningsvis i huvudsak på landets rikliga naturresurser – inte minst olja och gas. Oligarkerna har lagt beslag på nästan allt kapital och de för ut sin egendom och de pengar affärerna inbringar till utlandet i stället för att investera och utveckla det ryska näringslivet.
Oligarkerna i sin tur hör till Putins innersta krets tillsammans med säkerhetstjänsten FSB:s toppgarde. Makten koncentreras hos Putin, som i allt högre grad också har tagit över kontrollen av medierna – inte minst tv, som är den främsta nyhetskällan för ryssarna. Genom lämplig information bygger Putin upp bilden av den onda västvärlden som Rysslands fiende. Inte bara USA utan allt mer också EU uppmålas som Rysslands motståndare. Med utomstående hot sopas problemen på hemmaplan under mattan.
Rapporten slår fast att Ryssland vill, precis som tidigare, betona sin stormaktsposition och motarbeta USA:s och västvärldens dominans. Dagens Ryssland med president Vladimir Putin som snudd på envåldshärskare tycker också att Europa precis som förr ska vara indelat i stormakternas intressesfärer.
För att nå sina mål har Ryssland tagit nya mer hänsynslösa och aggressiva åtgärder i bruk och det har stämt andra länder till eftertanke. I Rysslands förändrade agerande är det svårt att hitta positiva sidor och det förklarar åtminstone delvis rapportens pessimistiska klang.
Ryssland beter sig på ett sätt som länder som högaktar grannar och normala internationella regler inte skulle göra, heter det i rapporten. Den slår fast att en förnuftig politik för Finland i det här läget är att på alla plan stärka försvarssamarbetet med västliga kompanjoner. Det är också av största vikt att Finland utvecklar sitt eget försvar och uppdaterar sin lagstiftning för att avlägsna tekniska hinder för att ge och ta emot militär hjälp.
Som grund för säkerhetspolitiken duger inte längre "den gamla linjen" eller "kontinuitet" eftersom vårt närområde har förändrats oberoende om vi vill det eller inte, betonar rapporten. Säkerhetspolitiska lösningar måste baseras på läget i dag och i framtiden, inte i det förgångna,
Inte minst den ökande spänningen i Östersjöområdet, som Ryssland är huvudorsaken till, ger Finland all orsak att se situationens allvar och se framåt i stället för att oroat blicka bakåt då nya nödvändiga säkerhetslösningar diskuteras.
ANDRA LÄSER