SFP:s Henriksson om svaga finskakunskaper: Sänk språkkraven, omvärdera universitetens poängsättning

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är bekymrad över svenskspråkigas kunskaper i finska, men betonar också de finskspråkigas ansvar. Hon vill se flexibilitet i statsförvaltningens språkkrav. En tjänsteman behöver inte alltid kunna en utmärkt finska, säger Henriksson. 

Blickar västerut. Ett genuint tvåspråkigt Finland skulle locka studerande från de nordiska grannländerna och inte tappa finlandsvenska studerande till Sverige, säger SFP:s Anna-Maja Henriksson.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
11.07.2022 05:01 UPPDATERAD 11.07.2022 06:41
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att hon kontinuerligt för fram finlandssvenska ungdomars försämrade finskakunskaper och ointresse för att skriva lång finska i studentprovet då studentsvenskan diskuteras inom regeringen.
Hon har också försökt betona problematiken för finskspråkiga medier, som visat föga intresse för att lyfta frågan trots den oroväckanden trenden.
– Till exempel i gymnasierna i Petalax och Närpes skrev inte enda abiturient lång finska i vår och i Jakobstad endast 16 procent. När jag själv tog studenten fanns det inte på kartan att inte skriva lång finska.

ANDRA LÄSER