OECD: Hushållsinkomster steg trots krisen

De disponibla inkomsterna för hushållen i västvärlden steg 0,1 procent per capita under första kvartalet. Detta trots att bnp per capita samtidigt föll med 2 procent i coronakrisen, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Stödpaket i många länder förklarar skillnaden.

Att hushållsinkomsterna inte sjönk lika mycket som bnp under årets första kvartal hänger enligt en OECD-rapport ihop med att många regeringar lanserade stödpaket under kvartalet.
Gapet mellan tillväxten för hushållsinkomster och fallande bnp på 2,1 procentenheter är enligt OECD det största sedan fjärde kvartalet 2008, då finanskrisen slog till med full kraft mot västvärldens ledande ekonomier.
Att hushållsinkomsterna inte sjönk lika mycket som bnp under årets första kvartal hänger enligt en OECD-rapport ihop med att många regeringar lanserade stödpaket under kvartalet.
Bland de sju största OECD-länderna var det bara USA som hade en positiv utveckling för hushållsinkomsterna under kvartalet, vilket återspeglar att covid-19-pandemin då ännu inte hade slagit till med full kraft där.
I Italien och Tyskland föll hushållsinkomsterna per capita med 1,8 respektive 1,2 procent under första kvartalet. I Storbritannien och Frankrike var nedgången något mindre, minus 0,7 respektive minus 0,3 procent.
ANDRA LÄSER