Detta vet vi om gasläckorna: Totalt fyra läckage, brottsutredningar pågår i flera länder

Det läcker gas i Östersjön sedan de ryska gasledningarna Nord Stream 1 och 2 konstaterats ha sprungit läck. Det här är vad som är känt kring utsläppen.

Gasläckan i Östersjön från Nord Stream fotograferat från svenska Kustbevakningens flygplan den 27 september.
29.09.2022 08:31 UPPDATERAD 29.09.2022 15:40
Läckage uppstod i Nord Stream 2 under natten mot måndag. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. Under onsdagen blev det känt att det totalt rör sig om fyra läckor, varav två är i svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon.
Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet timmar före respektive läcka upptäcktes. Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker och sabotage är den term som används för att beskriva det som inträffat.
Statsminister Sanna Marin sade vid regeringens presskonferens under onsdagskvällen att sprängningarna handlar om medveten förstörelse, och att det troligen handlar om en statlig aktör.
– Vi har meddelat Sverige och Danmark att vi står till tjänst med all hjälp som behövs i utredningen, sade Marin.
Brottsutredningar pågår i flera länder. I Sverige leder Säpo utredningen. Den ryska säkerhetstjänsten har också inlett en brottsutredning. På fredag samlas FN:s säkerhetsråd för ett extrainsatt möte med anledning av läckagen, på begäran av Ryssland.
Den norska säkerhetspolisen varnar om ökat ryskt hot mot norsk olja och gas. Bland annat handlar det om ökad drönaraktivitet i Nordsjön och om ryska fartyg som kartlägger det norska gasnätverket.
Norge höjer nu säkerheten vid energianläggningar både på land och till havs. I Sverige har kärnkraftsanläggningarna Ringhals och Forsmarks infört "skärpt uppmärksamhet".
USA:s utrikesminister Antony Blinken har utlovat amerikanskt stöd till Danmark, Europa och Europas energisäkerhet.
Läckorna finns i Sveriges respektive Danmarks ekonomiska zoner, vilket inte är det samma som att de misstänkta sabotagen skett på territorialvatten. Det finns heller inget svenskt eller danskt ägarskap i gasledningarna. Därför är det inte ett angrepp som skett på svenskt eller danskt territorium, konstaterade Sveriges statsminister Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) under tisdagskvällen.
Enbart Nord Stream 2 beräknas innehålla 300 miljoner kubikmeter stillastående gas. Danska Energistyrelsen uppger under onsdagseftermiddagen att hälften av av all gas är borta ur ledningarna, och man beräknar att flödet upphör på söndag. Energistyrelsen uppskattar att gasutsläppen ur de två ledningarna sammanlagt motsvarar en tredjedel av Danmarks koldioxidutsläpp under ett år.
Svenska Kustbevakningen beskriver bubblorna i svensk ekonomisk zon som en undervattensplym som uppgår till cirka 800-900 meter i diameter respektive 180 meter. En säkerhetszon har upprättats för sjö- och flygtrafik som bör hålla avstånd till läckorna på minst fem sjömil respektive 1 000 höjdmeter.
Nord Stream 1, som invigdes 2011, samägs av flera europeiska energibolag men ryska gasjätten Gazprom innehar ett 51-procentigt ägande.
Nord Stream 2 stod färdig hösten 2021 men har aldrig tagits i bruk, på grund av allt aggressivare ryskt agerande gentemot Ukraina och anfallskriget som Ryssland inledde i slutet av februari i år. Nord Stream 2 ägs av ett bolag som helt och hållet står under Gazproms kontroll.

ANDRA LÄSER