Daghem kan stängas i Esbo då allt fler i personalen smittas

Esbo stad varnar småbarnsföräldrar om att dagisgrupper och hela daghem kan stängas med kort varsel under de närmaste veckorna. Orsaken är coronaviruset som snabbt har spridit sig bland både barn och personal på daghemmen efter nyår.

Personalbristen kan snart vara ett faktum inom småbarnspedagogiken i Esbo, då en våg av coronasmitta drar genom daghemmen. Nu varnar Esbo småbarnsföräldrarna för att en del daghem kan stängas med kort varsel om en stor del av personalen är sjuk samtidigt.

Alla vårdnadshavare med barn i de kommunala daghemmen i Esbo fick under onsdagen e-post från staden med en varning om att en del av stadens daghem kan bli tvungna att stänga med kort varsel. Orsaken är uppenbar, coronaviruset drar fram genom samhället med massiv fart just nu och både daghemsbarn och dagvårdspersonal har smittats.

I daghem där personalen inte längre räcker till måste man begränsa verksamheten, stänga enstaka grupper och som sista åtgärd även stänga hela daghemmet.

– Tills vidare har vi inte behövt stänga några svenska daghem, men i enstaka enheter har vi varit tvungna att förkorta öppettiden, säger Barbro Högström, direktör för de svenska bildningstjänsterna i Esbo.

Det är kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda alla barn småbarnspedagogik oberoende av familjens situation, men nu står Esbo stad inför en situation där man i alla lägen inte klarar av den uppgiften.

– Jag är väl medveten om stadens skyldighet att erbjuda familjerna dagvårdstjänster, men situationen är allvarlig. Vi har helt enkelt inte mera personal att sätta in, det finns inte fler vikarier att ringa, säger Högström.

Hoppas på förståelse

Tjänstemännen hoppas att småbarnsföräldrarna har förståelse för att läget är exceptionellt och alternativen obefintliga. Med e-postmeddelandet ville man förvarna föräldrarna om att läget är osäkert.

– Vi har inom staden pratat om att upprätta en ny pool av personal, en liknande som vi hade under den första coronavåren. Men det går inte, nu har vi personalbrist inom flera olika sektorer och sjukvården behöver alla lediga händer som finns. Vi är säkert alla överens om att sjukvården måste prioriteras i det här läget, säger Barbro Högström.

I daghem där personalen inte längre räcker till måste man begränsa verksamheten, stänga enstaka grupper och som sista åtgärd även stänga hela daghemmet, meddelar Esbo stad.

Det är inte bara coronaviruset som får personalen att krokna, det är många vanliga förkylningar i farten också. Alla som får förkylningssymtom uppmanas ta hemtest, men även om det visar negativt kan daghemspersonal inte gå till jobbet så länge de är krassliga. Några fall av säsongsinfluensa har inte rapporterats in vid de svenskspråkiga daghemmen, men många har hosta, snuva, ont i halsen, feber och andra symtom som påminner om coronasymtom.

Tjänstemännen på Esbo stad lovar att kompensera familjerna ekonomiskt för de dagar som man inte har kunnat erbjuda småbarnspedagogisk verksamhet år barnen.

Varningen om stängning med kort varsel gäller tills vidare.

Lika illa i Helsingfors

I Helsingfors är situationen lika besvärlig. Personalstyrkan vid småbarnspedagogiken har länge varit alarmerande låg och nu orsakar omikronvarianten dessutom sjukledigheter bland personalen.

Enligt Helsingin Sanomat har staden förflyttat en del personal från andra verksamheter till daghemmen, bland annat från lekparker, bibliotek och från fritidssektorn.

"Vi har 10-20 daghem runtom i staden där personalsituationen är sådan att vi behöver utomstående hjälp. Personalflytten berör alltså inte alla stadens daghem", säger Ulla Lehtonen, biträdande chef inom småbarnspedagogiken, till HS.

På svenska sidan är läget ännu inte lika svårt.

– Vi har ännu inte tvingats stänga några svenska daghem, säger Jenni Tirronen, chef för den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors, till HBL.

ANDRA LÄSER