Vänlig service oberoende av språk

Tom Mickelsson skriver (HBL Debatt 19.11) om Hanaholmen under rubriken ”Bara finska på Hanaholmen?”.
I texten konstaterar Mickelsson att han i ett samtal till Hanaholmens restaurang inte fått den service på svenska som han förväntat sig. Han undrar: ”Menar Hanaholmen att det språkliga samarbetet med Sverige går ut på att lära svenskarna finska?”.
Hanaholmen ser det som sin uppgift att tjäna alla gäster likvärdigt, oberoende av modersmål. Såväl svenska som finska används flitigt i alla sammanhang – under seminarier och konferenser, i samband med konstrundvandringar samt i hotellet och i restaurangen.
När det gäller personalen har en del finska som modersmål, andra svenska. Det finns också anställda med helt andra modersmål. Därför kan också språkkunskaperna variera en aning från individ till individ.
Även om vår strävan alltid är att erbjuda helt likvärdig betjäning, såväl muntlig som skriftlig, på både finska och svenska är det tyvärr inte alltid möjligt. Däremot kan vi garantera god och vänlig service oberoende av vilket språk våra gäster råkar tala.

Gunvor Kronman,

vd, Hanaholmen

ANDRA LÄSER