Statsvetare: Det spelar inte så stor roll vilken kandidat man röstar på

I dag öppnar HBL sin valkompass. Den är unik i sitt slag i Finland eftersom den koncentrerar sig på partierna i stället för på kandidaterna. Feltänkt? Inte om du vill veta vart din röst går på riktigt.

Öppna upp för möjligheten att rösta på parti. Professor Åsa von Schoultz tror att man skulle få fler finländare till valurnorna om de som har svårt att hitta en lämplig kandidat kunde få rösta på parti i stället.

Valkompassen

– Mitt råd till alla som röstar är att först hitta ett lämpligt parti och därefter börja leta efter kandidat. Därför är HBL:s valkompass så bra, för den betonar samma sak som valsystemet: du måste hitta ett parti.
Det säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, när vi symboliskt nog träffar honom i Lilla parlamentet i Helsingfors. Det är här den makt utövas som vi gör tummen upp för när vi röstar i riksdagsvalet den 14 april.
Men vad händer egentligen med våra röster efter att vi droppat dem i valurnan? Tusentals kandidater ställer upp i valet och det gäller för oss att hitta vår egen förlängda arm, det vill säga en person som i hög grad tycker och tänker som vi själva.
Fast vänta, vad händer om den personen inte blir invald? Vart går min röst då? Och vad sker om jag inte hittar en kandidat som känns rätt?
Många studier visar att det faktiskt händer ganska ofta, att människor låter bli att rösta för att de inte hittar en lämplig kandidat. Åtminstone är det den vanligaste förklaringen till varför man låter bli att rösta.
– Vårt valsystem är en synvilla såtillvida att det ser ut som ett rent personval fast det inte är det, säger Grönlund. Om din kandidat inte blir invald är det andra som gynnas av din röst och då är det viktigt att det är personer som du kan acceptera.
Satt på sin spets:
– I princip borde du godkänna varenda kandidat som ett parti har i din valkrets för att kunna rösta på det partiet.
Det är också en av nackdelarna med vårt valsystem som i grunden är ganska enkelt men som lätt kan kännas svåröverskådligt på grund av mängden kandidater. En tycker si, en annan så, men i slutändan är det partiets linje som avgör.
– Det är mycket lättare bilda sig en uppfattning om ett parti än att hålla sig informerad om enskilda kandidater. Och det är väl det ni är ute efter med er valkompass? Det är också ett starkt argument för att komplettera vårt valsystem genom att öppna upp för möjligheten att rösta på parti.

Bokstav för parti,

siffra för kandidat

I slutet av januari publicerade Kunnallisalan kehittämissäätiö en mätning som visar att 40 procent av de tillfrågade finländarna tycker att parti är viktigare än kandidat när man röstar. 20 procent tycker att kandidaten är viktigast. 34 procent menar att parti och kandidat väger lika när man träffar sitt val. …
Samma mätning visar att 59 procent av de tillfrågade tycker att det är lättare att hitta ett parti att rösta på än en kandidat (43 procent). Men det har samtidigt blivit svårare att hitta rätt parti jämfört med för fyra år sedan (en ökning med 10 procentenheter).
Kimmo Grönlund nickar igenkännande till statistik av det här slaget. Den databas han själv sitter på som valforskare pekar i samma riktning. Och har gjort det länge. Det är en av orsakerna till att Grönlund i en expertutfrågning i grundlagsutskottet redan för många år sedan kastade fram idén om att kunna rösta på parti ifall man inte hittar en lämplig kandidat.
– Jag har föreslagit det eftersom vårt valsystem är så oklart för finländarna. Folk tror på riktigt att vi har ett personval fast det är ett öppet listvalssystem.
I klartext betyder det att rösterna i första hand går till partier.
– Strängt taget spelar det inte så stor roll på vilken kandidat man röstar om man som utgångspunkt väljer en ideologi eller ett parti. Det är så rösterna räknas. Det här borde man förtydliga för folk.
Grönlund är långt ifrån ensam om att tänka som han gör. Också hans kollega vid Helsingfors universitet, professor Åsa von Schoultz, ser klara fördelar med att öppna upp för möjligheten att rösta enbart på parti ifall man inte hittar en kandidat.
– Det skulle sätta mer fokus på politikens substansfrågor och den linje partierna driver. Det är viktigt att väljarna känner till det, säger hon.
von Schoultz anser att HBL:s valkompass stöder ett sådant tänk på ett konstruktivt sätt.
– Valkompassen är unik i flera avseenden för finländska förhållanden. Ur väljarsynpunkt är det bra att frågorna tar fasta på konkreta medel i stället för vaga mål.
Grönlund sticker till och med ut hakan och hävdar att valdeltagandet skulle öka om man kompletterade valsystemet med möjligheten att rösta enbart på parti.
– Jag kan tänka mig att det skulle öka med 1-2 procentenheter. Det kan man förstås inte veta säkert förrän man testat men jag är beredd att satsa pengar på det.

Hur svårt skulle det vara att genomföra din reform?

– Mycket enkelt, det är en liten reform. Det enda som krävs är en ny paragraf i vallagen.

Hur skulle det gå till i praktiken?

– Mitt förslag går ut på det att alla partier skulle få varsin riksomfattande bokstav. Vilken bokstav för vilket parti kunde tas fram genom lottning. Varje kandidat skulle fortsättningsvis få sin personliga siffra i sin valkrets, de behövs fortfarande. Men kompletteringen med bokstav för parti skulle ge dem en möjlighet att rösta på parti som vill det. De allra flesta skulle ändå rösta på en kandidat som vanligt.
Grönlund påpekar att bokstäver för partier förekommer, till exempel i Danmark.
– I mitt förslag skulle kandidaternas inbördes ordning bestämmas av dem som röstar på kandidater, precis som nu. Men den nya typen av partiröster skulle bidra med röster till partilistan, som utgör själva grunden för jämförelsetalen.

Hurdant mottagande har ditt förslag fått?

- Ganska bra. Jag har fört fram det två gånger i grundlagsutskottet, och i ett betänkande står det att det är en reform man kunde överväga. Men varför det inte avancerat kan jag inte svara på. Det får du fråga politikerna om.
I väntat på det svaret kan du testa vilket som är ditt parti i HBL:s valkompass. Du kan också läsa hur partierna själva kommenterar sina svar i valkompassen.

Valsystemet

Rösterna för en partilista eller ett valförbund räknas ihop.
Kandidaterna får jämförelsetal enligt den ordning de får röster i sin valkrets.
Ett parti har sitt röstetal som jämförelsetal innan man får sitt första mandat. Det första mandaten går alltid till det största partiet. Efter det dividideras röstetalet med två och ett nytt jämförelsetal uppstår, som är hälften så stort som det första. Om också det är det största jämförelsetalet får samma parti sitt andra mandat. Om inte får ett annat parti sitt första mandat.
Kandidaterna väljs alltså in utifrån jämförelsetalen som divideras med 1,2, 3, 4, osv tills alla mandat är utdelade.
Kallas d´Hondts metod eller heltalsmetoden.
ANDRA LÄSER