Polisen intensifierade trafikövervakningen – nästan 2 000 bilister åkte fast för fortkörning på en vecka

Tre skjutvapenbrott, 24 narkotikabrott och 47 efterlysta personer – det var saldot under polisens övervakningsvecka i hela Finland. Plus 1 950 fartdårar som åkte fast för fortkörning.

Polispatruller runtom i landet använde sammanlagt drygt 5 000 övervakningstimmar på hastighetsövervakning förra veckan.
Petra Miettinen
29.03.2022 17:07
Polisen intensifierade sin trafikövervakning i hela landet under en veckas tid, den 21–27 mars, då man övervakade fortkörning speciellt längs huvudvägarna, men också i tätorter.
Under veckan påträffade polispatrullerna sammanlagt 1 950 fortkörare och 47 efterlysta personer. Dessutom registrerades en del narkotikarelaterade brott samt tre skjutvapenbrott och åtta egendomsbrott.
Under samma övervakningsvecka registrerades ytterligare 788 fall av fortkörning vid automatisk övervakning.

Oroveckande trend

Polisen är oroad över utvecklingen, som visar att de hårda fortkörningarna har ökat under de senaste åren. Av de fortkörningar som registrerades förra veckan var 86 misstänkt grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
– Ett av övervakningsveckans mål var att öka risken för att åka fast. Polisen informerade aktivt om den ökade risken, särskilt i sociala medier, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.
Enligt Kallio finns det ett särskilt behov av övervakning på våren när föret blir bättre, det lockar en del förare till överdrifter i trafiken.
Övervakningen genomfördes under alla tider på dygnet med fokus på den ljusa tiden och hård fortkörning.

ANDRA LÄSER