Företagen fyllde lagren före brexit – "Tydlig svacka i handeln"

Brexit syns som en svacka i handeln till och från Storbritannien, men en stor del beror på att företagen fyllde sina lager i förväg. Kurvan har återhämtat sig, men är ännu inte uppe på tidigare nivå.

Brexit syns som en svacka i handeln till och från Storbritannien, men det beror till stor del på att företagen har bunkrat upp med varor.
Den första veckan efter nyår riktades blickarna mot hamnarna i Storbritannien och Nederländerna, där det på bara några dagar skedde stora förändringar.

ANDRA LÄSER