Elräkningarna steg med upp till 35 procent i fjol

Energimyndigheten anser sig ha haft en tydlig grund för att ändra på sin övervakning av elöverföringsbolagens villkor under pågående granskningsperiod. Men det är bolagens rätt att föra frågan till domstol, säger Energimyndighetens överdirektör Simo Nurmi.

Energimyndigheten anser sig ha haft rätt att begränsa elöverföringsbolagens avkastning mitt i en granskningsperiod.
Statistik från fjolåret visar att konsumenterna då fick betala betydligt mer för sin el än vad de gjorde 2020. För dem som bor i höghus steg elräkningen med i medeltal 25 procent, medan den som bor i ett eluppvärmt småhus fick betala upp till 35 procent mer för sin el i fjol.
De höga elpriserna i hela Europa i slutet av fjolåret innebär att omkring 44 procent av elräkningarna nu utgörs av priset på själva elenergin. Andelen har i Finland normalt legat omkring en tredjedel. Nu står skatter och elöverföring för knappt 30 procent var av räkningens slutsumma.
Enligt Energimyndighetens siffror sänkte 13 elnätsbolag i fjol priset på elöverföringen, medan lika många höjde sina priser. Den ändring av elmarknadslagen som trädde i kraft i somras har fått Energimyndigheten att mitt i en fyraårig övervakningsperiod gå in och begränsa överföringsbolagens högsta tillåtna omsättning och avkastning.
– Vi har en laglig grund för att ändra på reglerna och min uppfattning är att vårt beslut att göra det håller i domstol, säger Energimyndighetens överdirektör Simo Nurmi.
Enligt honom är grunden för Energimyndighetens beslut klar och tydlig och myndigheten har rätt att fatta ett sådant beslut. Men elnätsbolagen har också rätt att överklaga beslutet och den rätten har de nu använt sig av.
En majoritet av elnätsbolagen anser att Energimyndighetens beslut att ändra förutsättningarna för nätverksamheten strider mot lagen. De bolagen tog i måndags frågan till marknadsdomstolen.
Det var de höga elöverföringspriserna som för ett par år sedan fick både konsumenter och politiker att reagera och kräva skäligare priser på eldistribution. Det ledde i sin tur till en förändring i elmarknadslagen som trädde i kraft i augusti i fjol.
I fjol upphörde tre elförsäljningsbolag med sin verksamhet på den finska marknaden. Två av dem på grund av oklarheter i balansen, det tredje i höstas då intäkterna inte räckte till för att köpa den allt dyrare elen till marknadspris.
Energimyndigheten påminner kunderna om att de i de fall då elleveranserna upphör borde sluta avtal med en ny elleverantör inom tre veckor. I annat fall har nätbolaget rätt att sluta leverera el.
ANDRA LÄSER