Världens nordligaste u-land

Förr talade man om u-landshjälp. I dag heter det utvecklingssamarbete, för att understryka att det finns två aktiva parter, inte en aktiv biståndsgivare och en passiv mottagare.
Termen samarbete kan förstås ifrågasättas om bara den ena parten gynnas. Dessbättre behöver det inte vara så. Utvecklingspolitik är bäst när man kan ge någonting och få något annat i gengäld.
Finland är bra på vattenrening, skola och skatteindrivning – livsviktiga frågor för u-länder som ska stå på egna ben. Men vi är inte bra på allt. Inom integration håller Uganda världsklass, även om integrationen knappast är fullt så smärtfri som man låter förstå.
Finland är ett u-land inom integration, men vi behöver inte vara dumma för det. Tar vi lärdom av de duktigare kan också vi utvecklas.
ANDRA LÄSER