Europa ritar om sin naturgaskarta

Strävan efter att göra EU mindre beroende av rysk naturgas har fått Tyskland att planera hamnar för flytande naturgas, LNG, och att förhandla om gasleveranser med Qatar. Också på annat håll i Europa planeras det febrilt för att ersätta olja och gas från Ryssland.

Gasum har en terminal för att ta emot LNG i Torneå. Gasen används ändå lokalt eftersom Torneå inte är anslutet till det finska naturgasnätet.
23.03.2022 06:00
Finland är ett av de länder i Europa där användningen av naturgas är minst i förhållande till den totala energikonsumtionen. Efter att i åratal ha importerat all gas först från Sovjetunionen och sedan från Ryssland har Finland numera en andra gasförbindelse.
För drygt två år sedan togs ledningen Balticconnector mellan Paldiski i Estland och Ingå i användning. Det har gett Finland tillgång till gas från Baltikum.
– Vi har hur som helst importerat mer gas söderifrån än från Ryssland de senaste åren. Det har varit en prisfråga, säger Heikki Lindfors, gasexpert på Energiindustrin.

ANDRA LÄSER