Deltagande i terroristgrupps verksamhet föreslås bli straffbart – men det krävs mer än att koka gröt och leva familjeliv

Att ha hand om uppgifter som är väsentliga för verksamheten i en terroristgrupp föreslås bli straffbart, liksom offentlig uppmaning till terroristbrott. Men enbart medlemskap räcker inte för straffbarhet, anser en arbetsgrupp som har sett över terrorismlagstiftningen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson fick ta emot ett betänkande om uppdateringar i terrorismlagstiftningen på tisdagen.
16.06.2020 14:03 UPPDATERAD 16.06.2020 16:45
I samband med diskussionen om de återvändande finländska familjerna från al-Hol har det höjts röster för att också medlemskap i en terroristorganisation ska bli straffbart. I de nuvarande paragraferna finns bland annat en brottsrubricering om främjande av terroristgrupps verksamhet, och den föreslås nu kompletteras med en om deltagande i terroristgrupps verksamhet.
Dessutom föreslås att offentlig uppmaning i anslutning till terroristbrott får en egen brottsrubricering. Men enbart medlemskap i en terroristorganisation räcker inte för kriminalisering, anser en arbetsgrupp som utrett eventuella luckor i lagstiftningen om terrorismbrott.
Arbetsgruppen överlämnade ett enhälligt betänkande till justitieminister Anna-Maja Henriksson på tisdagen.
– Arbetsgruppen har jämfört vår lagstiftning med nordisk och tysk lagstiftning och konstaterar att vi har en bra nivå på lagstiftningen, men att det ännu behövs några tillägg. Terrorism är ett av vår tids allvarligaste säkerhetshot, som hotar samhällets grundfunktioner och människors liv och hälsa, och därför måste vi hela tiden följa med lagstiftningen, säger Henriksson.
Väsentliga uppgifter i en terroristgrupps verksamhet som skulle kriminaliseras kan enligt betänkandet vara till exempel att delta i väpnad verksamhet, att bidra till ideologisk utbildning, att sörja för kommunikationstjänster eller informationsteknik.
– Det går inte att definiera väsentliga uppgifter på ett uttömmande sätt, men vad gäller familjemedlemmar till IS-krigare kan till exempel ideologisk fostran eller att ta hand om gruppens utrustning vara sådana uppgifter. Men gränsen är flytande, säger lagstiftningsrådet Janne Kanerva vid Justitieministeriet.
Att någon kriminalisering av medlemskap i en terroristorganisation fortfarande inte finns på förslag, har att göra med svårigheter med definition och bevisföring.
– Det skulle vara svårt att avgränsa och begränsa tillräckligt tydligt, de här organisationerna har inte så mycket medlemsregister, kommenterar Henriksson.

Uppmaning

Också offentlig uppmaning i anslutning till terroristbrott föreslås få en egen brottsrubricering. Det kan gälla meddelanden som är offentliga på till exempel sociala medier eller i massmedier, eller meddelas i en folksamling, och som innehåller en uppmaning att begå ett terroristiskt brott eller ansluta sig till en terroristgrupp.
– Avsikten med den här paragrafen är att förhindra den fara som kommer sig av offentliga uttalanden. Ett paradexempel är en högprofilerad ideologisk ledare som kan få i gång rörelse i oönskad riktning genom sina uttalanden. Det kan gälla också om personen befinner sig i ett annat land, och också paragrafen om deltagande i verksamhet kan i ett sådant fall uppfyllas, säger avdelningschef Jussi Matikkala, som har lett arbetsgruppen.
Men att enbart sympatisera med en terroristgrupp ska enligt Matikkala inte vara straffbart – det är först då uttalanden innehåller en uppmaning som paragrafen kan komma på fråga.
Lagstiftningen om terroristbrott innehåller redan nu en rad paragrafer som täcker olika former av terroristisk aktivitet. Till exempel finansiering av terrorism, främjande av terroristgrupps verksamhet, rekrytering för ett terroristbrott, deltagande i utbildning för ett terroristbrott eller främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott omfattas redan av lagstiftningen.
Med den senaste genomgången har man velat komma åt också sådana situationer som faller utanför de här paragraferna, med bland annat de finländska IS-resenärerna i åtanke – även om lagstiftningen förstås inte kan tillämpas retroaktivt.

Sociala medier

Enligt Jussi Matikkala talade arbetsgruppen mycket om IS-familjernas situation.
– Vår grundtanke är att det inte är straffbart att leva familjeliv och koka gröt därhemma, och inte ska vara det heller enligt den nya paragrafen. Men om man också sköter uppgifter i anslutning till en terroristgrupp så kan det bli frågan om att man utför uppgifter som är väsentliga för gruppens verksamhet. Att bära vapen eller till exempel sköta väpnat patrullerande är exempel på sådana uppgifter.
– Att man tar del i en terroristgrupps verksamhet är ett sätt att inte bara visa att man sympatiserar med den, utan att man också omfattar dess ideologi, säger Anna-Maja Henriksson.
Arbetsgruppen föreslår också att finansiering av offentliga uppmaningar och resor för att begå uppmaningsbrott ska bli straffbara.
Straffskalan för deltagande i terroristgrupps verksamhet föreslås löpa från 4 månaders till 8 års fängelse, och för uppmaningsbrott från böter till två års fängelse.
Betänkandet ska nu ut på remiss, och Henriksson räknar med att regeringen kan ge lagförslagen till riksdagen ännu inom det här året.
Artikeln har uppdaterats

ANDRA LÄSER